Koronaforskning:

70 norske forskningsprosjekter i gang

Koronaepidemien har fått norske forskere til å kaste seg rundt. Det er til nå søkt om etisk godkjennelse av 70 ulike prosjekter.

Brittelise Bakstad, koordinator for komiteene for medisin og helsefag, sier strømmen av søknader ennå ikke har avtatt.
Brittelise Bakstad, koordinator for komiteene for medisin og helsefag, sier strømmen av søknader ennå ikke har avtatt.
Publisert

De regionale etiske komiteene (REK) har hatt mye å gjøre de siste ukene. Etter at Forskningsrådet lyste ut ekstramidler til forskning på Covid-19, har norske forskere boblet over av kreativitet.

– Tilsammen er det behandlet ca 70 prosjekter. REK-ene behandler all helseforskning som skal gi ny kunnskap om helse og sykdom, dermed vil det aller meste av forskning på Covid 19 inngå i disse tallene, sier Brittelise Bakstad, koordinator for den nasjonale og de regionale komiteene for medisin og helsefag.

LES OGSÅ: B ehandler prosjekter i ekspressfart

Flest i Sør-Øst

I REK Sør-Øst har det vært aller størst pågang. De har behandlet 36 saker, riktignok fordelt på fire komiteer.

REK Vest har behandlet 20 saker, REK Nord ti saker og REK Midt sju saker. Nord og Midt har da tatt noen saker fra andre deler av landet.

Bakstad sier det er grunn til å tro at mengden søknader kan roe seg litt ned etterhvert, når det blir klart hvilke prosjekter Forskningsrådet tildeler penger til. Det skal etter det UA erfarer skje denne uken. Men foreløpig er tilstrømmingen stor.

God nok kvalitet

– Ennå ser vi ingen tegn til at søknadsstrømmen har roet seg. Vi mener likevel at kvaliteten på de etiske vurderingene er god nok. Det er avgjørende at vi vurderer søknadene raskt, og også at forskningen som slipper gjennom er god nok - dette har komiteene lang erfaring med, sier Bakstad.

Hun tilføyer at det ikke er gitt at de som søker har finansieringen på plass. Mange vil nok også søke flere steder enn til Forskningsrådet.

Les også: behandler søknadene i ekspressfart.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.