Pengedryss til NTNU-senter

Norwegian Open AI lab får 40 millioner kroner til å forske på kunstig intelligens. «Det er bursdag, jul og alt på en gang!»

Fra venstre: Dekan Ingrid Schjølberg, konserndirektør for teknologi og utvikling ved Sparebank 1 SMN Astrid Undheim, og NAIL leder Heri Ramampiaro
Publisert

- Det er en historisk avtale og utrolig viktig nå når budsjettene går ned overalt ellers. Det er virkelig julaften, bursdag og alt på en gang! 

Ingrid Schjølberg er dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU og har det overordnede ansvaret for Norwegian Open AI-lab (NAIL). Hun er veldig fornøyd med pengene Sparebank 1 SMN har valgt å gi til NTNU-senteret. 

- Dette gir oss muligheten til å fortsette med det vi har bygget opp, uten å måtte vente på mer ressurser neste år, så det er utrolig bra, sier hun.

Sparebank 1 SMNs samfunnsmidler deles ut hvert år, men dette er en av de største engangssummene som har vært utbetalt. 

- Det sier litt om hvor viktig kunstig intelligens anses for å være, sier leder for NAIL, Heri Ramampiaro.  

«Vi er inne i en KI-bølge»

NAIL ble opprettet i 2017. Da gikk flere store aktører gikk inn med finansiering for at NTNU, i samarbeid med næringslivet, skulle jobbe frem mer kunnskap om kunstig intelligens (KI).

- Nå, i 2024, kan NTNU utdanne mange kandidater med denne kompetansen, og det er avgjørende for både fagmiljøet og samfunnet forøvrig, mener Schjølberg.

- Vi er inne i en KI-bølge og Sparebank 1 SMN ser at det er behov for å bygge mer kompetanse. Blant annet må vi teste nye algoritmer og forstå konsekvensene av kunstig intelligens inn i ulike sektorer, eksempelvis når det gjelder forebygging av svindel, sier hun.

Schjølberg peker på svindel som et økende problem i vår datadrevne samfunn. 

- Da trenger man kunnskap om metodene som brukes, og man må klare å bygge mer robuste systemer som kan håndtere svindel basert på kunstig intelligens. 

KI-bølgen fordrer samarbeid

Senteret har lenge vært i dialog med Sparebank 1 SMN. 

- Vi ser at næringslivet etterlyser mer kompetanse om dette nå, og at vi kan sette raskt i gang er helt avgjørende. At det nå kommer en slik sum gjør at vi kan skape en enda bedre kobling mellom oss og det lokale næringslivet, mener Schjølberg.

Heri Ramampiaro er leder for NAIL

Pengestøtten betyr at senteret kan opprettholde aktiviteten med forskning og formidling. Blant annet skal senteret jobbe med å gjøre forskere gode på å formidle ut til elever og lærere om KI i skolen. 

Pengene skal fordeles på tre områder. Hovedområdet blir forskning på ansvarlig KI, frå både et samfunnsperspektiv og grunnleggende forskning. Neste område blir med arbeid for å forebygge økonomisk kriminalitet. Til slutt skal det satses på kompetanse for etter- og videreutdanning for næringslivet i Midt-Norge. 

KI er viktig både regionalt og nasjonalt

- SMN er tydelig og ansvarlig aktør som har en viktig plass i det lokale næringslivet. En slik partner kan hjelpe oss med å gjøre vår del for å skape arbeidsplasser og bygge næringsliv i regionen, sier Ramampiaro.

Men kunnskapen kan bli viktig langt utover regionen. 

- Mye av det vi forsker frem er generisk kunnskap og vil derfor komme resten av landet til gode også, sier Ramampiaro. Vi skal bidra med økt forståelse for hvordan KI påvirker samfunnet generelt, men også hvordan vi kan være med å støtte utvikling av ansvarlige KI-systemer, fortsetter han.

Senter i utvikling

Pepper, NTNUs soaile robot, er en del av NAIL-familien

NAIL-senteret holder til på IT-bygget på Gløshaugen, og siden oppstarten har senteret vokst og teller en rekke forskere og partnere. De er organiserte i grupper som jobber opp mot forskjellige sektorer i samfunnet, som digital økonomi, hav, energi og helse.

- Vi står ovenfor den fjerde industrielle revolusjonen som handler om at vi skal smelte sammen fysiske og digitale systemer. Da må vi ha kunstig intelligens og datasikkerhet. Dette kommer til å bli et veldig viktig område fremover, avslutter Schjølberg.

Følg UA på Facebook og Instagram.