Fem år etter fusjonen:

Ålesund-ansatte opplever mer byråkrati

Tillitsvalgte sier administrativt ansatte i Ålesund har mistet sine gode fagmiljø. Viserektor Annik Magerholm Fet bekrefter at overgangen til NTNU har vært krevende for administrasjonen.

Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund.
Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund.
Publisert Sist oppdatert

Linda Katrin Myren Vada er tillitsvalgt for de administrativt ansatte i Ålesund.

Hun sier de merker konsekvensene av fusjonen blant annet ved at NTNU er mye større og mer byråkratisk enn Høgskolen i Ålesund var.

– De fleste systemene som brukes i NTNU er dessuten dårligere enn de vi hadde før- dermed bruker vi mer tid på dem. Vi var en liten høyskole, og alle visste hvem som kunne ordne opp i hva. Nå er det blitt slik at hvis noe er litt utenfor boksen, vet ikke NTNU hvem som skal ta tak i det. Da opplever vi ofte at prosessen stopper opp, sier Vada.

Hvordan har NTNU det 5 år etter fusjonen?

  • Januar 2015 vedtok styret ved NTNU fusjon med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag.
  • Ansatterepresentantene stemte samlet i mot og mente fusjonen var et feilgrep.
  • Endel har hele tiden holdt fast på at fusjonen var feil.
  • UA ser på hvordan det står til med organisasjonen i dag.
Linda Katrin Myren Vada, Ålesund
Linda Katrin Myren Vada, Ålesund

Hun sier hun forstår at Høgskolen nå er blitt en del av en mye større organisasjon.

– Mange av endringene er nok en naturlig konsekvens av fusjonen. Men en del forhold kunne vært mye bedre forberedt og ivaretatt, sier hun.

Les også: NTNU i Ålesund feiret fusjonen med selvtillit.

Flere oppgaver på hver

De vitenskapelig ansatte har fått tildelt flere administrative oppgaver.

– De må gjøre jobber som vi tidligere tok oss av. De opplever også mer byråkrati, arbeidskrevende systemer og tyngre prosesser, sier Vada.

Høgskolen i Ålesund hadde en sentraladministrasjon som servet alle enhetene i Ålesund, både når det gjaldt studieadministrasjon, HR/personal, lønn og økonomi.

– Da hadde vi gode fagmiljø, der de ansatte var spesialiserte på de ulike fagområder, forteller hun.

 Men etter fusjonen ble de fleste administrativt ansatte fordelt ut på instituttene. Da ble det flere oppgaver på hver ansatt.

– Jeg er nå for eksempel både controller, bestiller og prosjektøkonom. Det har altså blitt mindre spesialisering, påpeker Vada.

Hun mener det er riktig å stille spørsmål ved om dette er riktig ressursbruk.

– NTNU har kunnskap for en bedre verden som motto. Nå er det mye administrativ kunnskap ved NTNU som ikke blir brukt på riktig måte, sier hun.

I mange tilfeller så har ett institutt bare én stilling, og noen bare halve stillinger, innenfor enkeltområder – som for eksempel studie, økonomi eller HR.

– Vi har mistet våre gode fagmiljø – og det er ikke det samme om vi er tilknyttet fagmiljøer på fakultetet i Trondheim. Instituttene våre er også veldig sårbare for fravær av administrativt personale, sier hun.

Les mer: Frykter de blir nedprioritert.

Krevende endringsprosesser

Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund, bekrefter at overgangen til NTNU har vært krevende for administrasjonen

– I fusjonen ble det avklart at viserektor ikke skulle ha lokal arbeidsgiverrolle. De som kom fra fellesadministrasjonen ved Høgskolen i Ålesund ble plassert i ulike avdelinger i NTNU-systemet, noen av dem i stillinger på siden av det de hadde jobbet med før. Dette har vært krevende endringsprosesser for mange, sier Fet.

Les også: Argumenterte for at Ålesund må få bevare stedlig ledelse.

Det har vært spesielt mye uro innen avdelingen som tar hånd om lokal drift. I Ålesund, som i Gjøvik, ble det høsten 2019 opprettet en stilling som lokal seksjonssjef for eiendom.

– Det var nok galt å legge så mye under driftsorganisasjonen i Trondheim. Nå ser det ut til at situasjonen her bedrer seg, sier Fet.

Utfordringene er ennå ikke helt over, men Fet mener situasjonen etter hvert vil gå seg til.

Positivt for faglig ansatte

Hun opplever at fusjonen i det store og hele har vært positiv for de faglig ansatte, og synes Ålesund har et godt samarbeid med resten av NTNU.

– Det glir greit. Det har vært positivt for oss på flere måter å bli en del av NTNU. Vi får flere søknader til studiene våre, vi har en økt synlighet i regionen. Vi har gått fra noen få stipendiater til 50-60. Vi har blitt del av et større fagmiljø, og vi er mer attraktive i internasjonale prosjekter. Imidlertid kan nok noen oppleve mer rapportering og lengre avstand til beslutningstakerne, sier Fet.

Hun sier det er viktig for regionen å ha en viserektor.

– Jeg spurte campusrådet om hva de syntes om viserektorstillingen, og fikk tilbakemelding om at viserektor, det må vi ha. Det er viktig for å være synlig i regionen. Viserektor er en inngangsport til næringslivet, og en formidler mellom det som skjer lokalt og NTNU sentralt, sier Fet.

Tett på næringslivet

I en fusjon mener Fet det er svært viktig å ta vare på det særegne ved sin egen organisasjon.

– Her i Ålesund er vi tett på næringslivet. Vi får prosjekter på grunn av det, og vi må ta vare på den næringsnære forskningen, sier Fet.

– Ønsker du deg en styrerepresentant fra Ålesund?

– Jeg mener det er greit at representantene velges fritt. Men det hadde vært fint å ha en representant fra Ålesund inn i styret, som kunne sett regionen og næringslivets rolle i universitets arbeid. Nå har vi jo hatt en styreleder som har representert næringslivet, og det er positivt, sier Fet.

Powered by Labrador CMS