Mener NTNU er for spak i sin kritikk av ABE-kuttene

Over en 11-årsperiode vil ABE-kuttene koste NTNU minst 2,4 milliarder kroner, påpeker hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad i NTL ved NTNU.

For daff kritikk mot ABE-kuttene?: - Kanskje har NTNU vært så spake fordi de har ønsket gjennomslag på saker som campus og Ocean Space, undrer hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad.
Publisert Sist oppdatert

I det nye statsbudsjettet skriver Kunnskapsdepartementet at Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) skal videreføres.

NTNU kutter med 80 millioner kroner i 2020 - kuttet blir så stort, fordi organisasjonen hadde en pustepause i 2019.

Les om 2020-kuttet her.

I tiden framover vil kuttene ligge mellom 0,5 og 0,7 prosent - dette kan bety mellom 35 og 45 millioner kroner i kutt i året.

Legger sammen kuttene

Sturla Søpstad, hovedtillitsvalgt i NTL, viser til en tabell over framtidige kutt, som er utarbeidet ved NTNU. Tabellen viser hvordan kuttene hvert år øker akkumulert, sammenlignet med utgangspunktet.

Tabellen viser at NTNU kan få nesten 500 millioner kroner mindre i bevilgninger i 2025 enn i 2014, på grunn av ABE-kuttene. I 2024 kan NTNU få ca 440 millioner kroner mindre på grunn av ABE - i 2023 nesten 400 millioner mindre å rutte med.

– Dersom man legger sammen kuttene for hvert eneste år, i en 11-årsperiode, blir dette flere milliarder, sier Søpstad.

1/3 av campus

Dersom man tar utgangspunkt i årlige kutt på 35 millioner kroner, tilsvarer kuttene sammenlagt for 11 år 2,4 milliarder kroner. Med årlige kutt på 45 millioner kroner, blir det tilsammen tre milliarder mindre å rutte med i denne 11-årsperioden.

– Tilsammen blir dette svært mye penger. Dette tilsvarer 1/3 av campus-kostnaden, for å sette det i perspektiv, sier Søpstad.

Han mener NTNU har vært for positive til ABE-kuttene overfor departementet.

– Kanskje har de vært så spake fordi de har ønsket gjennomslag på saker som campus og Ocean Space. Men departementet gir med én hånd og tar med den andre. NTNU bør være mer kritisk overfor departementet, de har jo bestilt en konsekvensrapport, og det tyder på at de ser situasjonen som krevende, sier Søpstad.

LES OGSÅ: Konsulenter mener NTNU kan kutte 364 årsverk

– Klare på at kuttene har konsekvenser

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen sier NTNU-ledelsen løpende har vært i kontakt med departementet om konsekvensene av kuttene.

– I årsrapporten vår gjør vi det klart at kuttene har konsekvenser for NTNU. Og at konsekvensene vil øke i tiden framover, sier Arntsen.

Han påpeker at Søpstad i sin utregning har sett på den totale reduksjonen i bevilgninger i 11-årsperioden.

– Det må da sammenlignes med den totale bevilgningen vi vil få i denne perioden - altså ca 70 milliarder, poengterer Arntsen.

Han understreker at han er opptatt av å ha en god dialog med de tillitsvalgte.

– Men vi må forholde oss til de rammebetingelsene vi har, sier Arntsen.