Ønsker historier fra studenthverdagen

Et pilotprosjekt i regi av Study Trondheim skal finne ut hva som gjør trondheimsstudentene tilfredse i hverdagen, og studentene skal involveres prosjektet fra første stund.

Det nye pilotprosjektet vil fokusere på hva som gjør studenter lykkelige.
Det nye pilotprosjektet vil fokusere på hva som gjør studenter lykkelige.
Publisert Sist oppdatert

Siri Bjaarstad er prosjektleder for pilotprosjektet, som foreløpig står uten navn. Hun beskriver et ganske unikt prosjekt med tanke på hvordan den skal gjennomføres.

– Dette prosjektet er ganske unikt, siden det legger opp til samskaping i workshops, hvor vi skal involvere studentene fra starten, og la de hjelpe til å formulere spørsmålene vi skal stille i undersøkelsen. Studentene skal få aktivt delta fra første stund, sier hun.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Bjaarstad mener at selv om undersøkelser som Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot) er veldig viktige for å kartlegge psykisk helse hos studenter, så har de en tendens til å fokusere på utfordringene innen studentenes mentale helse.

– I dette prosjektet vil vi lete etter de andre historiene. Det blir fort mye fokus på den dårlige psykiske helsen til studenter. Vi er opptatte av å finne ut hva er det som gjør at studentene har det bra i hverdagen, forteller hun.

free

Todelt prosjekt

Prosjektet vil ifølge Bjaarstad foregå i tre år hvor de skal samle inn mest mulig kvalitative svar i historieform fra studenter i Trondheim.

– Hele prosjektet er todelt i at den først skal sørge for å samle inn kunnskap om studenthverdagen, og hva som gjør studenter lykkelige, og deretter skal prosjektet hjelpe til å iverksette tiltak for å forbedre psykisk helse hos studenter.

Bjaarstad forteller at prosjektet gjelder som et nasjonalt pilotprosjekt som mottar offentlige midler fra Helsedirektoratet.

– I tillegg til å kunne hjelpe til å forbedre studentvelferden, så ønsker vi å ta en del i den nasjonale debatten rundt psykisk helse, sier hun.

Ønsker et mangfold av svar

Bjaarstad forteller videre at prosjektets innhold er en sti som blir litt til mens man går.

Hvilke type svar er dere ute etter?

– Hvorvidt vi ønsker å få svar på store eller små spørsmål, eller generelle eller spesifikke, det vet vi ikke ennå. Vi skal som sagt samskape denne undersøkelsen sammen med studentene selv, slik at de får delta i både utformingen og deltakelsen. Vi ønsker oss iallfall et mangfold av svar, det kan jeg si.

For å gjennomgå svarene fra studentene planlegger de å bruke et digitalt verktøy kalt Sensemaker.

– Verktøyet fungerer ypperlig til å gå gjennom store mengder kvalitative data og analysere de. Sensemaker kan altså gå gjennom alle historiene vi får inn fra studentene, og undersøke om det er noen mønstre som går igjen.

Hva håper du at dere finner ut?

– Vi håper på å få et godt innblikk i hva som skal til for at så mange studenter som mulig har det bra, slik at vi kan bidra med vår kunnskap i arbeidet med psykisk helse blant studenter. Vi håper for eksempel å kunne komme med gode innspill til neste Shot-undersøkelse som kommer i 2022.

Nå er planen å få rekruttert studenter til å delta i workshopene i høst, og klargjøre undersøkelsen som vil bli sendt ut i februar.

Du har jo vært student selv en gang. Hva var oppskriften på en lykkelig studiehverdag for deg?

– Det er et godt spørsmål, jeg var jo ikke særlig engasjert i politikken eller frivilligheten, men jeg vil si at tilgang på venner og gode relasjoner var det mest avgjørende, sier Bjaarstad.

Pilotprosjekt studenthelse
Pilotprosjekt studenthelse