Foreslo at Nesna skilles ut fra Nord universitet

Styremedlem Tor Helge Allern foreslo på torsdagens styremøte ved Nord universitet at Nesna blir skilt ut som en egen enhet.

Tor Helge Allern sier han er alvorlig bekymret for utdanningstilbudet på Helgeland. Særlig alvorlig er Nord universitets store nedgang innen lærerutdanningene, hevder han.
Tor Helge Allern sier han er alvorlig bekymret for utdanningstilbudet på Helgeland. Særlig alvorlig er Nord universitets store nedgang innen lærerutdanningene, hevder han.
Publisert Sist oppdatert

Det er fortsatt etterdønninger etter at Nord universitet bestemte seg for å legge ned campus Nesna.

På torsdagens styremøte ved Nord universitet ville Tor Helge Allern ha med seg styret på følgende vedtak:

«Jeg foreslår at spørsmålet om høgere utdanning og avvikling og flytting av kompetansemiljø på Helgeland utredes som en del av arbeidet med Strategi 2030. Dette inkluderer spørsmålet om den tidligere virksomheten ved HiNe kan trekkes ut gjennom en fisjon slik at profesjonsutdanning spesielt innen lærer- og sykepleierutdanning kan gjenopprettes og videreutvikles på Helgeland».

Ifølge Helgelands Blad ble forslaget nedstemt i styret.

Allern valgte da å levere et mer omfattende innspill med forslag til vedtak, som ble protokollført fra styremøtet.

I innspillet slår styremedlemmet fra Sandnessjøen fast at fusjonen i 2016 har vært katastrofal for Helgelands-regionen og at samtlige kommuner i regionen, begge regionrådene og Nordland fylkeskommune har vært svært kritiske til nedlegginga av studiestedene Nesna og Sandnessjøen.

«Nord universitet har ikke vært i stand til videreutvikle høyere utdanning på Helgeland, slik intensjonen med fusjonen i 2016 var. Nord universitet har heller ikke vært i stand til eller ønsket å videreføre verken studietilbud eller fagmiljø i regionen. Søkningen er lavere enn forventet, det generelle omdømmet er svekket, samarbeidet med kommunene lider og økonomien er mer presset enn noen gang. Og særlig alvorlig er Nord universitets store nedgang innen lærerutdanningene», heter det i innspillet.

Allern skriver i innspillet at ifølge Samordna opptak, var det i år 33 søkere som hadde nettbasert grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn i Mo i Rana som førstevalg. Det er en nedgang på 20 prosent sammenlignet med fjorårets søkertall til Nesna. Antallet søkere som hadde nettbasert grunnskolelærerutdanning som førstevalg, var 38 søkere, en nedgang sammenlignet med fjoråret på 40 prosent.

 «Selv om søkningen til lærerutdanning også går ned på landsbasis, med rundt 9 %, er nedgangen for Nord universitet betydelig større. Her har strategien til Nord Universitet åpenbart feilet», skriver han.

Den samme nedadgående tendenser er det ved sykepleierutdanninga, ifølge Allern. Ved studiestart i 2019 ved sykepleierutdanninga på Mo er 6 studenter fra det området sykepleierutdanningen i Sandnessjøen primært rekrutterte fra (Midt- og Sør-Helgeland).

«Dette styremedlem er alvorlig bekymret for at Nord Universitet etter fusjonen mellom Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland har valgt en strategi som setter hele institusjonen i fare. Universitetet har svekket sine profesjonsutdanninger og taper relativ oppslutning innen egen landsdel. En ny strategi må finne en farbar vei ut av denne situasjonen», skriver han i innspillet.

LES OGSÅ: Nordland motsetter seg salg av lokalene til campus Nesna

LES OGSÅ: Nord slår tilbake mot studenter

Han foreslår en strategi, der profesjonsutdanningene på Helgeland fristilles og overføres til andre aktører og fikk protokollført følgende vedtak.

«For å styrke Nord universitets renommé, og Helgeland som kompetanseregion, vil Nord universitet jobbe for at:

Den tidligere virksomheten ved Høgskolen i Nesna fisjoneres ut til en egen autonom enhet, som får et særskilt ansvar for høyere utdanning i Helgelandsregionen. Denne enheten vil i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner legge til rette for blant annet å gjenopprette de høgskoleutdanningene som var på Helgeland før fusjonen. Hovedsete for den utfisjonerte enheten blir bygningsmassen Nord universitet forlater på Nesna 2022.»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

 

Powered by Labrador CMS