MDG: - Hustads og Røkkes forslag er en avsporing

Forslaget fra Johan Hustad og Nils Røkke er er økonomisk urealistisk og kan bli en avsporing fra klimatiltak som monner. Det hevder MDGs Per Espen Stoknes.

Stoknes
Publisert

Stoknes står på andreplass på Miljøpartiet De Grønnes stortingsvalgliste for Oslo. Han er også førstelektor og forsker II ved BI med fagansvar for masterprogrammet «Grønn Vekst».

Forskningsdirektørene ved NTNU og Sintef, Johan Hustad og Nils Røkke, lanserte under Arendalsuka fire anbefalinger for politikerne i arbeidet for å redusere klimautslipp i Norge. Et av rådene handler om det som på fagspråket heter dekarbonisering, som går på å ta karbonet ut av naturgassen (se faktaboks).

- Dekarbonisering er teoretisk mulig, og vil kunne bli omsatt i praksis – men over en tyveårsperiode, ifølge Stoknes.

- På kortere sikt vil omkostningene være for høye til at dekarbonisering er økonomisk interessant i skala for et oljeselskap som Statoil. Kostnadene ved å produsere, komprimere og distribuere hydrogen er så store at de ikke vil tjene nok penger. Forretningsmodellen er derfor lite troverdig på kort sikt, resonnerer MGDs stortingskandidat overfor UA.

LES OGSÅ: All helseforskning under samme tak

LES OGSÅ: Ingen kan vite hvor den neste innovasjonen kommer fra

LES OGSÅ: Må hjelpe politikerne til å stille de rette spørsmålene

- Vi er tiår unna

- Men dersom forslaget deres er teknisk mulig og langsiktig interessant: Er det ikke likevel noe et grønt parti bør gi sin fulle støtte til?

- Min anbefaling er at man for all del bør gå videre med disse planene, men de må ikke komme i veien for andre tiltak som vil gi resultat på kort sikt, sier Stoknes.

- Jeg var en periode rådgiver for daværende Olje- og Energidepartementet sent på nittitallet. Norsk Hydro lanserte et hydrogenutspill i 1997. Nå ser vi noe tilsvarende, tyve år etter. Vi er fremdeles tiår unna realisering.

Hva et selskap som Statoil behøver nå er å iverksette strakstiltak som øker selskapets karbonproduktivitet, det vil si bedrer ratioen mellom verdiskaping og klimagassutslipp.

- Om man ligger over fem prosent årlig vekst arbeider man i tråd med Parisavtalen. Ligger man under, er man en del av problemet. Statoil trenger råd som hjelper selskapet i riktig retning, sier MDGs Oslo-kandidat til Stortinget.

MDGs 4 råd

- Så hva mener du Statoil bør gjøre?

- For det første: Avslutte leting og utvikling av nye, kostnadskrevende olje- og gassfelt i nord. Det sparer store utgifter. For det andre selge unna alle olje- og gassfelt som har en produksjonskostnad på over 50 dollar fatet. Det kan gi overskudd. For det tredje, bygge ut offshore vindkraftverk i global skala i takt med utfasing av gamle felt. Statoil er fantastisk gode på store, komplekse offshore infrastrukturprosjekter. Disse kan selskapet sette i produksjon selv, og slik bli en stor, offshore energileverandør på elektrisitet. Eller, de kan bygge og selge vindparkene til andre som drifter dem. For det fjerde, øke energieffektiviteten på de feltene de har i produksjon. Dagens ”best available technology” for eksempel på gassturbiner er mye bedre enn det som er i bruk på plattformene.

Stoknes mener disse fire rådene til Statoil vil hjelpe på selskapets karbonproduktivitet på kort til mellomlang sikt.

- Så må man gjerne også arbeide videre med hydrogen – som et tilleggstiltak, konkluderer MDGs Per Espen Stoknes.

Nils Røkke og Johan Hustad