Medisinstudentene får praksis på St. Olav selv om de har bierverv

St. Olav frafalt til slutt beslutningen om at studentene måtte søke dispensasjon, sier leder for medisinstudentene, Håvard Ulsaker.

Veldig mange av studentene som har deltidsjobb på sykehjem, hjemmetjeneste eller legevakt, så dette har medført bekymring, uttalte Håvard Ulsaker, leder for Norsk medisinstudentforening.
Veldig mange av studentene som har deltidsjobb på sykehjem, hjemmetjeneste eller legevakt, så dette har medført bekymring, uttalte Håvard Ulsaker, leder for Norsk medisinstudentforening.
Publisert Sist oppdatert

UA har tidligere skrevet at det er uklart om medisinstudenter som jobber i andre helseinstitusjoner får lov til å ha praksis ved St. Olavs hospital.

Les mer: Uklart om medisinstudenter med bierverv får ha praksis på St. Olav.

Mange av studentene har deltidsjobber på sykehjem, i hjemmetjenesten eller på legevakt. På grunn av smittevernet har St. Olav ikke ønsket at de som jobber på sykehuset skal ha deltidsjobber i andre helseinstitusjoner.

- Ordnet seg for studentene

Nå er det klart at studentene får lov til å ha praksis på sykehuset selv om de har deltidsjobber i andre deler av helsevesenet.

- Dette ordnet seg for studentene, og St. Olav frafalt til slutt beslutningen om at studentene måtte søke dispensasjon, sier leder for Norsk medisinstudentforening, Håvard Ulsaker.

«Studenter i praksis trenger ikke lenger å søke om dispensasjon for å jobbe i annen helseinstitusjon», heter det i en kunngjøring til medisinstudentene.

Dette begrunnes med at det per i dag er lite smitte i Trøndelag.

Må ha oversikt

Arbeidsgiver må imidlertid melde fra om hvilke studenter som jobber hvor, for at sykehuset skal kunne drive smitteoppsporing.

Situasjonen for studenter som er på jobb i ulike helseinstitusjoner vurderes fortløpende med tanke på smittesituasjonen, ifølge fakultetet.

Powered by Labrador CMS