Ytring:

Navnet Helgasetr er begrunnet i områdets historie

Navneutvalget svarer på kritikken knyttet til navnevalget for det nye bygget i Elgesetergate 10.
«Oppsummert mener navneutvalget at Helgasetr er et godt navn, lite problematisk, og enkelt i bruk fordi man slipper å føye til –bygget eller –bygningen til slutt, slik man må med honorære navn.» skriver forfatterne av ytringen. 
        
            (Foto: Backe/Link Arkitektur)

«Oppsummert mener navneutvalget at Helgasetr er et godt navn, lite problematisk, og enkelt i bruk fordi man slipper å føye til –bygget eller –bygningen til slutt, slik man må med honorære navn.» skriver forfatterne av ytringen.  Foto: Backe/Link Arkitektur

Esben Myren-Svelstad og Marion Gimsøy Stavsøien fremhever i sin kronikk 28. september viktigheten av at universitetet gjør bevisste og begrunna valg om navn på nye bygninger, gater og torg. Som deltakere i navneutvalget for nybygget mener vi Helgasetr er et bevisst og begrunnet valg.

Helgeseter kloster, Elgeseter kloster eller bare Helgeseter, var et augustinerkloster som lå der bydelen Elgeseter i Trondheim ligger i dag. Klosteret var tilknyttet Elgeseter gård, som har historie fra godt før 1100-tallet. Helgasetr er en tidlig skriftform som navneutvalget har valgt å gå for, da det er godt forankret historisk og gir mer feminine assosiasjoner fordi kvinnenavnet Helga kan leses inn i det. Navnet er todelt, og selv om første ledd ikke er helt forklart, antar man at El-; Elle-; Helge- Helga- eller Elge- kommer fra Hellig, og seter fra sete – altså en omtydning fra Sancta Sedes: Det hellige sete.

Kirke og kloster går igjen som kjennetegn ved det historiske Trondheim, med viktige landemerker som blant annet Nidarosdomen og Munkholmen. Dermed spiller navnet Helgasetr på Trondheims identitet innen makt- og religionshistorien. Klosteret hadde tradisjonelt ansvar for helsefremming og omsorg, og vekker dermed assosiasjoner til de fagmiljøene som skal inn uten at navnet har for sterke bindinger til konkrete fag.

Det historiske som tema er i tråd med NTNUs retningslinjer for navnsetting av bygg og en retning navneutvalget mener det er mulig å bygge videre på. De nyeste NTNU-byggene i Trondheim har fått navn knyttet mot historikken i området hvor byggene ligger, henholdsvis Akrinn og Lysholmbygget. Trondheim er en gammel by, og assosiasjonene knyttet til historiske navn er mer bestandig over tid. De vil dessuten kunne oppleves som mer meningsbærende for besøkende - både norske og internasjonale.

Navnet bryter med senternavngivingen på St. Olavs og navneutvalget mener dette er uproblematisk da bygget ikke er et sykehusbygg. Det foreslåtte navnet vil ikke bidra til forvirring for besøkende ved sykehuset, et viktig moment for veifinning. Navnet som er foreslått gir dessuten mange muligheter for videre identitetsbygging gjennom navnsetting av rom: Undervisnings- og møterom, serveringssteder, idrettsbygg og andre funksjoner i bygget kan gis meningsbærende navn innenfor den samme tematikken.

Rigmor Austgulen var ett av forslagene som var med i utvalgets vurdering. En av innvendingene navneutvalget møtte mot det navnet var at det kun representerer medisin som fagfelt, men bygget skal også huse studieretninger innen sosialfag. Utvalget anbefaler derfor at Rigmor Austgulen er med i diskusjonen dersom det i fremtiden skal gis navn til et bygg som er knyttet mer direkte til St. Olavs hospital og avgrenset mot fagmiljøene innen medisin.

Oppsummert mener navneutvalget at Helgasetr er et godt navn, lite problematisk, og enkelt i bruk fordi man slipper å føye til –bygget eller –bygningen til slutt, slik man må med honorære navn. Det er derfor et kort, bestandig navn med historisk tematikk, som fungerer godt både i dagligtale og til veifinning.

I valget mellom ulike skriftformer syntes vi at det var en fin detalj at den tidlige skrivemåten Helgasetr også inneholder kvinnenavnet Helga, ettersom det er en stor kvinneandel innen helse- og sosialfagene. Det er imidlertid langt fra begrunnelsen for navnet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kraftig nedgang i strykprosent i vår

Tall fra DBH viser at strykprosenten ved NTNU ramlet med en tredjedel våren 2020 sammenlignet med 2019.

Oppfordrer til hjemmeeksamen

NTNU har oppfordret alle fagmiljøene til å endre eksamensform til hjemmeeksamen der det er mulig.

Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen

Professor Øyvind Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen for behandlingen han ble utsatt for i forbindelse med IHS-striden.

Mener forholdet mellom NTNU og Sintef gnisser

NTNU og Sintef konkurrerer om de samme oppdragene, prosjektene og forskningsmidlene, advarer direktør Magnus Langseth i SFI Casa ved NTNU.