Rektor foreslår at NTNU vedtar boikott av israelske universiteter

NTNU har i dag ingen samarbeidsavtaler med israelske universiteter. Rektor vil at Styret vedtar at ingen nye skal inngås. Forskere som samarbeider med israelske kolleger skal få hjelp til å avslutte, om de ønsker det.

Rektor Tor Grande innstiller på at NTNU ikke skal samarbeide med israelske universiteter, men samarbeidet med Kongsberg-gruppen ønsker han å videreføre.
Publisert Sist oppdatert

Gazaaksjonistene som telter utenfor NTNUs hovedbygg krever at universitetet beslutter akademisk boikott av israelske universiteter. Det har rektor Tor Grande vært tydelig på at han ikke ønsker, nå sist i et bredt intervju med UA. Dette førte til at aksjonistene avlyste et planlagt møte med Grande i dag onsdag.

Spørsmålet om akademisk boikott, samt termninering av forskersamarbeidet med Kongsberg-gruppen var oppe til diskusjon under forrige styremøte. Stemningen rundt bordet da var at boikott ikke var den riktige veien å gå. Styret ba imidlertid om å få saken opp som vedtaksak under neste møte, som er kommende tirsdag 18. juni.

I et frokostmøte for ansatte onsdag morgen ble Grande spurt om hva han tenker å legge fram for styret. Da sa Grande at han her vil gå lenger enn andre norske universiteter, ved å foreslå at styret vedtar at NTNU ikke skal inngå nye avtaler med israelske universiteter «slik situasjonen er nå». NTNU har per i dag ikke noe pågående samarbeid med israelske partnere.

Skal få hjelp til å stanse samarbeid

Når det gjelder den enkelte forsker omfattes slikt samarbeid av den akademiske friheten, poengterte rektor, og forskere som ønsker å fortsette samarbeid vil få lov til det.

- Men vi innstiller på at forskere som ønsker å avslutte samarbeid, skal få hjelp til det, sa Grande til utspørrer, kommunikasjonsdirektør Sigrun Berge Engen ved NTNU.

- Men du råder ikke styret til å vedta akademisk boikott, spurte Engen.

- Nei, men vi går ganske langt i å fordømme det som foregår i Gaza, svarte Tor Grande.

Dersom NTNU-styret slutter opp om innstillingen fra rektor, vil et sentralt moment i kravet til akademisk boikott være møtt.

Akademisk boikott

Her er noen av hovedkomponentene i en akademisk boikott av Israel:

    • Unngå samarbeid: Akademikere oppfordres til å unngå samarbeid med israelske institusjoner, inkludert felles forskningsprosjekter, konferanser og utvekslingsprogrammer.
    • Boikott av israelske institusjoner: Boikotten retter seg spesielt mot israelske universiteter og forskningsinstitusjoner, som anses å være involvert i eller støtte opp om statens politikk overfor palestinerne.
    • Nektelse av deltakelse: Akademikere kan nekte å delta i akademiske arrangementer som holdes i Israel eller som arrangeres av israelske institusjoner.
    • Publiseringsboikott: Noen oppfordrer også til å unngå publisering i israelske tidsskrifter eller samarbeide med israelske forlag.
    • Støtte til palestinske akademikere: Boikottbevegelsen kan også inkludere støtte til palestinske akademikere og institusjoner, inkludert samarbeid og kapasitetsbygging.

Lista er lagd ved hjelp av ChatGPT.

Engen spurte Grande om kravene til å avslutte samarbeidet med Kongsberg-gruppen kom til å bli etterkommet. Det ønsker ikke rektor.

- Samarbeidet med Kongsberg-gruppen er ganske omfattende for NTNU, både innen utdanning og forskning. Det er hovedsakelig mot den sivile delen. Vi har gjort en vurdering på det, og vår anbefaling er at vi ikke går til det skrittet og fryser det samarbeidet nå, svarte Tor Grande.

Følg UA på Facebook og Instagram.