Kapasitetsproblemer førte til at anbud ble lagt ut på anbud

Travle tider i NTNUs innkjøpsgruppe førte til at de i 2018 inngikk avtale om ekstern hjelp til å inngå avtaler med eksterne.

Det er ikke avgjort om avtalen NTNU har med Innkjøpskontoret AS vil forlenges.
Det er ikke avgjort om avtalen NTNU har med Innkjøpskontoret AS vil forlenges.
Publisert

- Avtalen med Innkjøpskontoret AS ble inngått i 2018 og skal bidra til bedre kapasitet i perioder med høy innkjøpsaktivitet. I avtaleperioden har de bistått i tre til fire prosent av anskaffelsene som kommer inn til sentral innkjøpsgruppe ved NTNU. Totalt sett vil andelen være lavere, sier Ingrid Volden, avdelingsdirektør i NTNUs økonomiavdeling.

Forrige uke ble det kjent at NTNU har lagt ut faktaundersøkelser ved universitetet på anbud for en ny periode. Anbudsrunden gjennomføres av Innkjøpskontoret AS på vegne av NTNU.

Ifølge avtaledokumentene med Innkjøpskontoret går avtalen ut ved nyttår, og ifølge Volden er det foreløpig ikke avgjort om den blir forlenget.

- Den kan forlenges, men har en maksimal kostnadsramme på 1,25 millioner kroner eksklusive moms. NTNU vil løpende vurdere behovet for tilsvarende avtaler i fremtiden.

I beskrivelsen av oppdraget skriver NTNU at avtalen vil gjelde «gjennomføring av anskaffelser ved redusert kapasitet hos Innkjøpsgruppen. Bistand vil gjelde gjennomføring av følgende faser: avklare behov, planlegging og konkurransegjennomføring inklusiv evaluering og tildeling. Avtalen omfatter ikke kontraktsoppfølging.»

I denne ytringen deler Espen Leirset sine erfaringer med anbud i offentlig sektor.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS