Trondheim:

Nå er den her: En egen nettside med smittevernråd for studenter

Retningslinjer for kollektiv og sosiale nærkontakter var blant tingene studentene hadde etterspurt mer informasjon om.

Nettsiden besvarer en del spørsmål fra studenter om smittevern, reise, sosiale nærkontakter og mer.
Nettsiden besvarer en del spørsmål fra studenter om smittevern, reise, sosiale nærkontakter og mer.
Publisert Sist oppdatert

I februar vedtok Trondheim studentråd et forslag fremmet av Velferdstinget, som siden ble sendt videre til Formannskapet, om behovet for en egen smittevernveileder for studenter. Nå er en ny nettside med smittevernråd til studenter på plass. Den nye siden er tenkt å skulle kunne oppdateres fortløpende etter behov og gir smittevernråd rettet spesifikt mot studenter.

Utvelgelsen av spørsmål ble gjort i samarbeid med Studenttinget NTNU, Velferdstinget, Studentersamfundet og Trondheim studentråd, og besvart av kommuneoverlegen og smittevernkontoret. Studentorganisasjonene har samlet inn spørsmål fra studentene, hvor et utvalg er besvart. Mange av spørsmålene fra studentene som nå ligger på nettsiden går inn på problemstillinger rund det å bo i kollektiv, noe som også var tema da saken ble fremmet i februar.

- Studenter som bor i store kollektiv vil kunne ende opp med å trekke lodd om hvem som skal få ha den sosiale kontakten. Studentrådet vil også poengtere at det ikke er en selvfølge at studenter i et kollektiv er venner, og at man da kan bli stående helt alene, sto det i forslaget som ble vedtatt i studentrådet.

Velferdstinget: - Et steg i riktig retning

Leder i Velferdstinget Kenneth Stange sier at nettsiden er et sted i riktig retning, men merker seg at en del av problemstillingene virker å ha vært vanskelig å besvare fra kommunens side. Han trekker særlig fram nettopp kollektiv som et felt hvor råd og regler ikke har vært tilpasset studenter og kollektiv.

- Hele regelen om sosiale kontakter er dårlig og ikke tilpasset kollektivsituasjonen. Disse reglene passer for en familie, men ikke nødvendigvis for en student i et kollektiv med ti andre. Det er heller ikke gitt at alle studenter bor med venner.

Videre sier Stange at både de og Studentsamskipnaden er forberedt på at smittevernsituasjonen kan endre seg etter påske og at de er klare til å ta inn nye spørsmål som kan sendes videre til kommuneoverlegen og smittevernkontoret om nødvendig.

- Det er også viktig for oss at all informasjon skal samles på en plass, slik at studentene vet hvor de skal henvende seg.

Studenttingslederen: - Stort sett fornøyd

- Det er bra at de nye smittevernrådene er tydelige på at man kan ha nærkontakter selv om man bor i store kollektiv, sier leder i Studenttinget NTNU Andreas Knudsen Sund.

Han forteller at det først var litt usikkerhet rundt hvordan en smittevernveileder for studenter skulle se ut.

- Først kom det forslag om å lage en plakat med smittevernregler, men det var ikke helt det vi hadde etterspurt. Vi fikk en god dialog med kommunen, og kom fram til nettsiden som var en bedre løsning.

Han sier at Studenttinget stort sett er fornøyd med hvordan kommunen har håndtert pandemien og at han opplever at studentene blir hørt.

- Og det er unikt sammenlignet med hvordan studentene har blitt skilt ut som gruppe i en del andre studentbyer, sier han.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.