Disse skal lede studentenes øverste demokratiske organ

Studenttinget NTNU har valgt leder og arbeidsutvalg for det neste året. Listevalg, identitetsareal og integrering av internasjonale ble tema.

Astrid Hilling er valgt til ny leder, Emilie Hvidsten Swensen til læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Fredrik Framhus til fag- og forskningspolitisk ansvarlig og Bilal Sheikh til internasjonalt ansvarlig.

Publisert Sist oppdatert

På møte torsdag kveld ble Astrid Hilling valgt til ny leder av Studenttinget NTNU. Hun var den eneste kandidaten.

I tillegg ble også Emilie Hvidsten Swensen valgt til læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Fredrik Framhus til fag- og forskningspolitisk ansvarlig og Bilal Sheikh til internasjonalt ansvarlig. Blant disse tre ble Framhus også valgt til nestleder. Ved valg av internasjonalt ansvarlig, og nestleder, der det var to kandidater, stilte alle uopponert.

Påtroppende leder Hilling studerer en bachelor i sykepleie og sitter for øyeblikket i Studenttinget for 2021 i tillegg til at hun ble gjenvalgt under det nylige Studenttingsvalget. Under utspørringa var det flere spørsmål om Studenttingets lave valgdeltakelse under det nylige valget, involvering av andre campus enn Gløshaugen og det pågående campusprosjektet.

- NTNU kan ha veldig ulike håndteringer av ulike studieretninger. Akkurat nå bestemmes det mye i campusprosjektet og det er viktig at vi er på og setter krav for å være sikker på at studentene får de arealene de trenger, sa Hilling under valget.

Stilles spørsmål etter historisk lav oppslutning

Det påtroppende studenttinget ble valgt med en oppslutning på under seks prosent. Lavt engasjement for studentdemokratiet var et tema som kom opp flere ganger.

- Når det gjelder oppslutninger er vi ikke de beste blant studentdemokratiene, men heller ikke det dårligste. Vi vil aldri få en deltakelse på 90 prosent, det er ikke realistisk. Men det er klart at det truer et demokrati med lav oppslutning. En av måtene man kan få opp deltakelse og oppslutning er ved å øke engasjement. Vi kan i større grad invitere folk inn. For eksempel i saken om studentprestene kunne vi invitert inn noen religiøse studenter. Så kan studentene i større grad både påvirke prosessen og få en idé om hva vi driver med, sa hun.

På samme tema ble hun videre utfordret av nyvalgt representant fra Gjøvik, Iver Lieberg Stieng.

Astrid Hilling er ny leder. Hun får ansvaret for å prøve å få opp valgoppslutningen til neste år.

- Med den oppslutningen vi har nå er det vanskelig å kalle det et reelt demokrati. Da er det verdt å spørre seg: Hvorfor sitter vi her hvis vi ikke er et reelt demokrati? Jeg tror det er to grunner til at engasjementet er så lavt: At folk ikke vet om studentdemokratiet, eller at de bare ikke bryr seg. Det er viktig at vi markedsfører gjennomslagene våre. Så snakker du om å øke synlighet ved å invitere folk inn i møter, men jeg tror det er et stort steg å gå fra å være uengasjert til å møte opp i et Studenttingsmøte, sa Stieng.

Hilling svarte:

- Alle i Studenttinget har ansvar for promotering av sakene våre. Samtidig så har ledelsen et spesielt ansvar for at det vi gjør er synlig.Vi er studentenes stemmer opp mot NTNU og da må vi også prate med studentene. Det er nok sant at studentene i stor grad ikke vet helt hvorfor vi er her. Del av det er nok at mange er fornøyd med hvordan de har det ved NTNU og tenker ikke over at det nok kunne vært bedre.

Ønsker ikke listevalg

Hilling ble også spurt om listevalg, der man stemmer på en politisk liste heller enn individuelle kandidater. Dette ligner mer på måten Stortingsvalg gjennomføres i Norge og er valgform i ved blant annet universitetene i Oslo og Bergen. Spørsmålsstiller lurte på om Hilling trodde dette kunne bidra til å øke engasjementet.

- Jeg tror ikke det er den beste måten å gå fram på. Det er noe som krever mye av de som stiller. Gjør terskelen høy når man må finne en liste å være enig med. Alle studenter må ha mulighet til å kunne stille basert på sine egne overbevisninger. Det blir også veldig mye en side mot den andre. Jeg synes det er en fin ting med Studenttinget nå at man kan diskutere åpent og kan ombestemme seg underveis i debatten, sa hun.

Ønsker identitetsareal på alle studier

Til læringsmiljøpolitisk ansvarlig ble Emilie Hvidsten Swensen valgt. Hun studerer nanoteknologi ved NTNU og har ikke tidligere erfaring fra studentpolitikken. Hun la spesielt vekt på viktigheten av nok areal til linjeforeninger, flere lesesalplasser og at alle studier burde ha identietsarealer. Identitetsareal er rom som skal fungere som en faglig og sosial læringsarena.

- Det NTNU gjør bra i dag er at det er godt tilrettelagt for studentfrivillighet, for eksempel med arealer til mange linjeforeninger. Men der er det også ulikt på ulike institutter. Så det er definitivt rom for bedring. I tillegg trengs det mer lesesalplasser og flere ulike arbeidsarealer som studentene kan benytte, sa Swensen under utspørringen.

Emilie Hvidsten Swensen sier det trengs flere lesesalplasser.

Hun fikk blant annet også spørsmål om hva hun ville gjøre får at det ved campussammenslåing legges opp til et mer aktivt campus. Med bakgrunn i at det for øyeblikket er lange ventelster i studentidrettsforeningen NTNUI.

- Campussammenslåing er en megakabal og det er mye areal man har behov for, men det er selvsagt noe som er viktig. Alternativ kan være for eksempel utendørs treningsareal i parker. Så er det også viktig å ha med kommunen, ettersom det offentlige tilbudet også må tilpasses studentene som bor i byen, sa Swensen.

Regjering må følge ønsker med bevilgninger

Fredrik Framhus ble valgt til fag- og forskningspolitisk ansvarlig. I likehet med den nyvalgte lederen sitter han i dag i Studenttinget. Han fikk flere spørsmål om forholdet mellom utdanning og forskning ved NTNU.

- Både forskning og utdanning er viktige deler og helt essensielt når det kommer til å være et universitet. Men samtidig er utdanning det viktigste vi gjør. Samfunnet klarer seg ikke uten de kandidatene NTNU utdanner.

Fredrik Framhus ble både valgt til fag- og forskningspolitisk ansvarlig og nestleder.

Han svarte også blant annet på spørsmål om den nye regjeringens ønske om mer norsk i universitetene, samtidig som det er mange utenlandske ansatte og studenter ved NTNU.

- Om det er sånn at Hurdalsplattformen så må det også følge bevilgninger til for eksempel norskkurs for utenlandske forskere. Jeg tror det er vanskelig for vår del å skulle gå mot regjeringens politikk her, men vi må stille krav om at denne typen ønsker kommer med bevilgninger, sa Framhus.

Sliter med å integrere internasjonale

Til internasjonalt ansvarlig var det på forhånd to innmeldte kandidater, men den ene valgte å trekke seg. Likevel ble det to kandidater som endte opp med å stille da Natalie Short Olsen stilte i salen. I tillegg var Bilal Sheikh forhåndsmeldt, det var også han som ble valgt til vervet. Under spørsmålsrunden snakket de blant annet om NTNUs internasjonale profil.

- Jeg ønsker å sette NTNU på førsteplass og at alle studenter som skal til norge ikke skal ha noe tvil om hvilket universitet de skal komme til, sa Sheikh.

- Jeg visste egentlig ikke at dette valget foregikk og jeg visste heller ikke at denne stillinga eksisterte. Jeg ble bare dratt med og innså halvveis inn i møtet at jeg kanskje hadde lyst til å stille. Jeg tenker det er et problem for øyeblikket nå at det har en tendens til å bli to ulike bobler. Der de norske studentene er en boble, og de internasjonale en annen. Når det egentlig burde være en felles studentboble, sa Olsen.

Bilal Sheikh var ivrig til å snakke fram NTNU som et internasjonalt universitet.

Sheikh er valgt inn i det påtroppende studenttinget og har også sittet i årets. Olsen har ikke tidligere erfaring fra Studenttinget.

I likhet med Olsen snakket også Sheikh om problemene med å integrere internasjonale studenter og at dette er noe som bare vil bli mer problematisk med økt grad av utveksling.

- Vi sliter allerede med å integrere de internasjonale studentene i det norske. Om vi skal ha kraftig økning i utveksling blant norske studenter må vi også kunne ta imot flere.vi klare det med en kraftig økning. Da blir det selvsagt også bli enda vanskeligere. Studentene må tas vare på i det akademiske og sosiale miljøet, sa Sheikh.