Økonomisk krise og oppsigelser ved australske universiteter

Nedgangen i antallet internasjonale studenter skaper store økonomiske problemer for universitetene i Australia.

Melbourne er en av byene i Australia som er rammet økonomisk av at de internasjonale studentene er borte.
Melbourne er en av byene i Australia som er rammet økonomisk av at de internasjonale studentene er borte.
Publisert

Covid-19 har rammet australske universiteter hardt. Eller for å sitere en reportasje i Melbourne-avisa The Age: « Covid-19 has smashed higher education in Australia».

De stengte grensene har fått katastrofale følger for universitetene, som har gjort seg avhengige av studieavgifter betalt av internasjonale studenter. Inntektene fra disse har utgjort en tredel av inntektsgrunnlaget.

Tallenes tale er klar: I november 2020 var studentopptaket for denne kategorien studenter på 502 000. Nå anslås det at i januar 2022 vil opptaket kun være på 233 000. 260 000 færre internasjonale studenter bor i Australia nå sammenliknet med før pandemien. Inntektstapet for universitetene forespeiles å bli 18 milliarder kroner.

Inntektsnedgangen har så langt ført til et jobbkutt på 17 300 stillinger: Professorer, undervisere, administrativt ansatte og rengjørere har mistet jobben. En rekke studieprogram er også lagt ned.

En pågående handelskonflikt med Kina påvirker også situasjonen negativt. Svært mange kinesere har pleid å komme til Australia for å studere.

Regjeringa ba studentene for ett år siden om å dra hjem hvis de ikke var selvfinansierte. De offentlige universitetetene fikk ikke ta del i regjeringas jobb-subsidier som følge av viruset. Samtidig sørget den for at studieavgifta på noen humanistiske fag ble fordoblet.

The Age har snakket med en av studentene som dro til Kina på ferie i januar 2020. Der ble hun værende. For resten av perioden betalte hun $17,500 hvert semester for et kurs hun måtte ta digitalt uten støtte fra faglærere og uten kulturutveksling, som var det som opprinnelig førte henne til Melbourne.

Kunnskapsminister Alan Tudge sier til The Age at noen av universitetene har vært for avhengige av internasjonale studenter, særlig fra Kina. Han utfordrer dem til å komme med nye forretningsmodeller mer fokusert på nasjonal utdanning og samarbeid med lokale bedrifter.

“At the end of the day, the purpose of our public universities is to teach Australian students, and we shouldn’t forget that, and the universities shouldn’t forget that”, sier han til avisa.

Da den internasjonale studentrekrutteringa var på høyden i 2019, bidro den med 40 milliarder til den australske økonomien. The Mitchell Institute anslår at dette økonomiske bidraget vil være redusert med 45 prosent ved utgangen av 2021, skriver The Age.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.