Kritiske politikere: - Statsbygg gjør det ikke enkelt for oss

Flere medlemmer av Bygningsrådet uttrykte onsdag frustrasjon over hvordan Statsbygg har økt volumet på Hesthagen-utbygginga i strid med politiske signaler.

Bygningsrådet vedtok å sende delområde 2 ut på høring.
Bygningsrådet vedtok å sende delområde 2 ut på høring.
Publisert Sist oppdatert

- Statsbygg gjør det vanskeligere for oss ved å komme med et annet volum enn det vi har signalisert at vi ønsker, sa Senterpartiets Marte Løvik da detaljregulering av Hesthagen og del av Høgskoleparken ble diskutert.

Sentrale tema på møtet var byggene 6A (Klæbuveien), 6B (parkeringsplassen på Hesthagen, tomt 6C (bru opp til Gløshaugen-platået over parken) og bygg 6D (på platået ved Vestskråningen).

Politikernes dilemma var et ønske om framdrift samtidig som de var sterkt kritisk til hvordan Statsbygg har tatt seg til rette i strid med politiske signaler. Diskusjonen handlet i stor grad om saken skal ut på høring nå, eller om de kritiske innvendingene skal bakes inn først, noe som kan innebære forsinkelser.

LES OGSÅ: Usikre politikere om samling av campus og hva som skal skje

Høyere og større

Kommunedirektøren skildret endringene slik i forbindelse med forslaget til vedtak:

«Bygg på tomt 6A har vokst i høyde og endret form. Bygningsmassen på tomt 6B har økt i areal og høyde. Gangbruforbindelsen på tomt 6C er flyttet lenger sør i parken, og planlagt med to alternative utforminger og traseer. Bygget på tomt 6D har endret form og plassering.»

Kommunedirektøren pekte videre på at forslagsstiller (Statsbygg, journ.anm.) har endret forslaget betraktelig etter at det gjennom prinsippsaken ble avklart at alternativ 2 skulle legges til grunn for videre arbeid. Areal for planforsalget totalt sett, er økt med nesten 2 300 kvadratmeter bruttoareal.

Illustrasjon.
Illustrasjon.
Illustrasjon
Illustrasjon

Kritisk, men for høring

- De har endret planforslaget betraktelig, det er økt med 2000 kvm og ligger nærmere alternativ 3 enn 2, som faktisk ble vedtatt. Det gjør det ikke enkelt, sa Ola Lund Renolen fra Miljøpartiet De Grønne.

Venstres Erling Moe var like kritisk:

- Statsbygg gjør det ikke enkelt for oss. Vi hadde en runde før påske om Kamd. Bygningsrådet sendte planen på høring selv om det var tydelig at et flertall ikke vil gå inn for prosjektet. Kamd vil komme tilbake i en annen fasong enn det vi sendte ut på høring. I dag skjer det samme: Hesthagen vil komme tilbake til oss i en annen form. Jeg tror ikke prosjektet i Hesthagen har støtte i Bygningsrådet.

Moe advarte imidlertid mot å sette campusarbeidet på vent. Han var derfor ikke enig med forslaget fra SV og Senterpartiet om å avvise at forslaget legges ut på høring. De to partiene mente at endringene som foreslås i innstillinga fra kommunedirektøren bør innarbeides før høring. Dette mente de ga mer reelle høringssvar. I avvisningsforslaget tok de inn alle punktene fra kommunedirektøren, ifølge SVs Mona Berger.

Medforslagsstiller Marte Løvik fra Senterpartiet sa:

- Senterpartiet har vært veldig kritisk til bygging i parken og likedan bygget på Hesthagen slik det foreligger nå. Det vi har til behandling nå, er et inngrep i bydelen som er for voldsomt. Samtidig er det kvikkleire på toppen som gjør det utfordrende å bygge. Det kan tenkes at det finnes andre areal, og da er det ikke sikkert at det skal være på Hesthagen og i boligområdet med viktige rekrasjonsmuligheter for bydelen at det skal bygges.

Forslaget fra SV og SP fikk ikke flertall. Det fikk imidlertid forslaget fra Arbeiderpartiets Roar Aas. Det inneholdt 9 punkter framfor kommunedirektørens 12-punkts innstilling. Mens kommunedirektøren mente punktene endres, innebar Aps forslag at punktene må vurderes.

Vurdere bygg og bru

Sentrale punkter som dermed skal vurderes før sluttbehandling, er:

- Reduksjon på høyden på bygg 6B, slik at det blir bedre tilpasset omgivelsene

- Trapp i 6B må sikres tilsvarende bredde som vist i illustrasjoner

- Smalere tverrsnitt på gangbruforbindelsen i felt SAA1, dersom det ikke går på bekostning av forbindelsens brukbarhet.

- Sikre at areal på tak, som ikke benyttes til takoppbygg og tekniske konstruksjoner eller lysgård, blir aktivt bruk (sic), enten til vegetasjon, energivinning eller opphold.

Ingrid Skjøtskift poengterte at det egentlig var politikerne som hadde satt NTNU i den knipa de nå er i med arealmangel. Politikerne har hatt et sterkt ønske om at campusen skal være vendt mot byen, mens NTNU var skeptisk.

- Det er ingen tvil om at det hadde vært enklere for NTNU å bygge sørover. Det hadde gitt bedre plass og færre konflikter. Men politikerne ønsket det annerledes. Det får vi som et problem på bordet nå. Vi må støtte campusprosjektet i en kritisk situasjon og finne ut av dette på en fornuftig måte. Campus må realiseres og bygningsmyndighetene må ikke legge snubletråder. Det vil være et løftebrudd mot det vi har vedtatt tidligere.