Endringer i regjeringen

Blir leder for splitter nytt departement: - NTNU fornøyd

Tidligere NTNU-rådgiver får ansvar for blant annet digitalisering og kunstig intelligens. Det er bare en av de mange endringene regjeringen Støre gjør nå.

Karianne Tung har ledet en stor aktør i teknologibyen Trondheim. Nå skal hun jobbe nasjonalt på samme felt.
Publisert Sist oppdatert

Mandag formiddag ble en rekke endringer i regjeringen annonsert.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet er navnet på regjeringens nyopprettede departement.  Det er Karianne Tung som blir statsråd i det nye departementet.

- Vi gjør denne endringen fordi det er noen politikkområder som vi må ha enda større oppmerksomhet om i tida framover. Økt bruk av teknologi og digitalisering påvirker hverdagen til hver og en av oss, men også samfunnet som helhet. Det gir enorme muligheter, men krever også kunnskap, styring og regulering. Nå får vi en egen statsråd som skal jobbe tett sammen med mange andre i regjeringen på dette sentrale feltet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Karianne Tung har siden 2020 vært daglig leder i Trondheim Tech Port, en interesseorganisasjon som skal promotere Trondheim som teknologihovedstad. Organisasjonen har tette bånd til både næringsliv i regionen og NTNU. 

Jonas Gahr Støre signaliserer økt fokus på teknologi med nytt departement.

Aktiv i campussamlingsdebatt

Tidligere har Tung vært Ap-politiker, blant annet som leder i Trøndelag arbeiderparti. Det vervet ga hun opp i 2017, da hun ble kommunikasjonsfaglig seniorrådgiver for myndighetskontakt og lederstøtte ved NTNU.

Selv om hun forlot universitetet for å ta over i Trondheim Tech Port, har hun vært aktiv i UAs spalter i tilknytning til campusprosjektet. Etter milliardkuttene i Norsk havteknologisenter og campussamlingsprosjektet sa Tung at regjeringen Støre står i fare for å være den regjeringen som sviktet da det virkelig gjaldt

Da NTNUs styre diskuterte hvorvidt campusprosjektet skulle videreføres tidlig i år oppfordret hun tydelig til å «sette spaden i jorda».

Fakta

Dette er regjeringen nå

Arbeiderpartiet:

 • Statsminister Jonas Gahr Støre
 • Utenriksminister Espen Barth Eide
 • Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna
 • Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen
 • Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun
 • Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung
 • Fiskeri- og havminister Cecilie Terese Myrseth
 • Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
 • Næringsminister Jan Christian Vestre
 • Olje- og energiminister Terje Aasland
 • Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
 • Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Senterpartiet:

 • Finansminister Trygve Slagsvold Vedum
 • Kommunal- og distriktsminister Erling Sande
 • Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim
 • Barne- og familieminister Kjersti Toppe
 • Forsvarsminister Bjørn Arild Gram
 • Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch
 • Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl
 • Landbruks- og matminister Geir Pollestad

NTNU og Anne Borg godt fornøyd

- Det er et klokt og fremtidsrettet valg å opprette et nytt departement for digitalisering og forvaltning. NTNU er også meget godt fornøyd med at vår tidligere ansatte Karianne Tung er utnevnt som statsråd. Med sin bakgrunn fra Trondheim Tech Port og NTNU er hun meget godt rustet til å lede det nye departementet, sier rektor Anne Borg ved NTNU i en pressemelding. 

NTNU-rektoren ser for seg at det nye departementet blir viktig.

- Norge ligger langt fremme på dette feltet, men NTNU ser behovet for en overordnet, samlet ledelse. Det trengs politisk koordinering, ikke minst i utviklingen av kunstig intelligens der mulighetene er mange, men der også risikoene må håndteres.

Regjeringen annonserte tidligere at de bevilger em milliard til forskning på KI. Borg understreker også at NTNU står klar til å ta sin del av den potten.

Anne Borg er fornøyd med det nye departementet.

Får ansvar for tillitsreform

Digitaliserings- og forvaltningsministeren vil også få ansvar for blant annet statlig personal- og arbeidsgiverpolitikk, drift og utvikling av statsforvalterne, og byggingen av det nye regjeringskvartalet. Hun vil i tillegg få ansvar for regjeringens tillitsreform.

Regjeringen opplyser at av praktiske årsaker vil det nye departementet først bli opprettet fra årsskiftet. Fram til da vil Kommunal- og distriktsdepartementet ha to statsråder: kommunal- og distriktsminister Erling Sande og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung.

Ved å tilføye en ny statsrådspost får regjeringen i alt 20 ministre: Tolv fra Arbeiderpartiet og åtte fra Senterpartiet.

- Både mulighet og utfordrende

- Jeg gleder meg fantastisk mye til å ta fatt på det jeg synes er en av Norges viktigste jobber. Digitalisering og ny teknologi er først og fremst en mulighet til å gjøre livene våre bedre og enklere.  Det kan bety å skape nye jobber, finne løsninger på klimautfordringer og skape og fornye offentlig tjenester ut til folket - på skolen, i helsevesenet og i eldreomsorgen, sier Karianne Tung i en pressemelding sendt ut av Trondheim Tech Port.

Hun mener digitalisering kan bli en «gamechanger» for Norge.

 - Samtidig vet vi at digitalisering og teknologi ikke bare er et gode: Det utfordrer personvernet, gir etiske problemstillinger, øker sårbarhetene og har betydning for fordeling av goder og makt. Det krever at vi må ramme inn bruken av ny teknologi og digitale løsninger som er til samfunnets beste, legger hun til.

Karianne Tung er et kjent ansikt for mange ved NTNU. Før hun kom til universitetet satt hun på Stortinget for Ap.

Hennes nye sjef i regjering, Jonas Gahr støre skryter av Tung ifølge samme pressemelding.

- I Karianne får vi en statsråd som kan det politiske håndverket fra sine mange år i politisk virke i Trondheim og fra sine fire år på Stortinget. 

Støre trekker fram at hun de siste årene har vært tilknyttet ledelsen på NTNU og de siste årene ledet Trondheim Tech Port. Der har oppgavene også vært det som blir oppgaven framover.

- Å sørge for å koble sammen næringsliv, akademia, arbeidslivets parter, frivillighet og brukerne selv for å utnytte mulighetene som teknologi gir, slår Støre fast.

Olje- og energidepartementet bytter navn til Energidepartementet

Det gjøres endringer i flere departement. Olje- og energidepartementet får nytt navn. Fra 1. januar 2024 skal det hete Energidepartementet.

Det ble bestemt i statsråd mandag. Departementet vil ha de samme ansvarsområdene som i dag, presiserer statsminister Jonas Gahr Støre.

- En stadig større del av vår energi kommer fra nye energikilder som vind, sol, vann og andre energiformer. Vi står midt oppe i den grønne omstillingen, og utviklingen med mer fornybar energi vil fortsette i tiden framover. Det tilsier at navnet på departementet som har energipolitikken, ikke bør fremheve noen energikilder særskilt, sier Støre i en pressemelding.

Fra samme dato vil Terje Aasland (Ap) bytte tittel fra olje- og energiminister til energiminister.

Terje Aasland på NTNUs energilaboratorier. Nå blir tittelen hans helt energibasert.

Borch får ny kumpan i KD

Avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) trer inn i Støre-regjeringen som kunnskapsminister.

Nessa Nordtun ble valgt til ordfører i oljebyen i 2019, men måtte gi fra seg vervet til Høyre etter årets kommunevalg.

Hun har likevel æren av å være en av få Ap-topper som klarte å øke partiets oppslutning i valget. Det førte fort til spekulasjoner om at Nessa Nordtun kunne ha en fremtid i rikspolitikken, noe hun selv ikke har villet avvise.

Siddisen har fått tildelt flere tunge oppgaver i partiet de siste årene. Hun ledet blant annet Arbeiderpartiets energiutvalg fram mot landsmøtet i vår, og har fått plass i programkomiteen som skal snekre sammen et nytt partiprogram før neste stortingsvalg.

Nessa Nordtun er utdannet jurist og har jobbet som advokatfullmektig og senere advokat. Hun var blant annet bistandsadvokat for fornærmede og etterlatte i 22. juli-saken.

Gjør en rekke endringer i regjering

Anniken Huitfeldt (Ap) går av som utenriksminister. Espen Barth Eide (Ap) overtar jobben.

Huitfeldt har vært utenriksminister siden Støre-regjeringen tiltrådte for to år siden, men trer nå tilbake til Stortinget. Barth Eide kommer fra posten som klima- og miljøminister.

Ap-nestleder Tonje Brenna går fra jobben som kunnskapsminister og får ansvar for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Hun tar over jobben til Marte Mjøs Persen, som nå går ut av regjeringen.

Andreas Bjelland Eriksen (Ap) blir ny klima- og miljøminister etter at partikollega Espen Barth Eide bytter post til utenriksminister.

Bjelland Eriksen har siden oktober 2021 vært statssekretær for Jonas Gahr Støre (Ap) på Statsministerens kontor og siden august i fjor for olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

Tidligere Ap-nestleder Bjørnar Skjæran går av som fiskeri- og havminister. Stortingsrepresentant og partikollega Cecilie Myrseth overtar jobben.

Skjæran har vært fiskeri- og havminister siden Støre-regjeringen tiltrådte i oktober 2021. Ifølge VG skal han ha ønsket å fortsette i jobben for å fullføre flere store prosjekter, deriblant kvotemeldingen.

Sigbjørn Gjelsvik går av som kommunal- og distriktsminister. Erling Sande (Sp) fra Sogn og Fjordane overtar jobben.

Gjelsvik har vært kommunal- og distriktsminister siden april 2022. Han overtok da for Bjørn Arild Gram (Sp), som ble forsvarsminister. Nå går Gjelsvik tilbake til å være stortingsrepresentant for Akershus.

Følg UA på Facebook og Instagram.