Følg skjebnemøtet for campussamlingen her

På dagen styremøte skal det avgjøres om NTNU vil gå videre i prosessen med campussamlingsprosjektet. Campussaken er planlagt å begynne 12.00.


Publisert Sist oppdatert

Les mer om hva Styremedlemmene sa de mente om Campussamling da UA spurte dem i desember.

Fakta

Dette er rektors tilråding til styret

1. Styret slutter seg til at arbeidet med å samle campus i Trondheim fortsetter.

2. Styret slutter seg til videre fremdrift for det redefinerte NTNU Campussamling: Innsendelse av

materiale til ekstern kvalitetssikring (KS2) i slutten av mars som grunnlag for beslutning om

investeringsbevilgning på statsbudsjettet for 2024.

3. Styret legger til grunn at gjennomføring av redefinert Campussamling legger til rette for

NTNUs handlingsrom for å fullføre samlingen av NTNUs virksomhet i Trondheim gjennom

videre campusutvikling.

4. Styret ber om at håndtering av ansattvekst og arbeidsplassareal for ansatte som ikke løses i

redefinert Campussamling ivaretas i arbeidet med masterplan.

5. Styret støtter rektors prioriteringer for kuttliste og anbefaler Kunnskapsdepartementet å legge

til grunn en kuttliste på maksimalt 10% av investeringskostnade

 • Årsrapport og årsregnskap 2022 08:15-08:55
 • NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2021/2022 08:55-09:40
 • Studentombudets årsrapport 09:40-09:55
 • Rektors orienteringer - Oppfølging av Studentombudets årsrapport fra
  Utdanningsområdet 09:55-10:05
 • NTNUs kvalitetsmelding forskning 2022 10:15-10:50
 • Nye tverrfaglige satsinger 2024-2031 10:50-11:20
 • Ansettelse av dekan ved AD 11:20-11:40
 • NTNU Campussamling 12:10- 15:00
 • Rektors orienteringer - Status Havteknologisenteret 15:15-15:25
 • Eventuelt 15:25-15:40

Les flere saker på Universitetsavisa.no om campussamlingsprosjektet.

campusprosjektet