Uklart om KI-milliarden er friske midler

Kunnskapsdepartementet svarer verken ja eller nei på Forskerforums spørsmål om midlene er friske eller ikke.

Jonas Gahr Støre annonserte utdelingen under en pressekonferanse på Scene HumSam i Universitetsbiblioteket på Universitetet i Oslo sist torsdag.
Publisert Sist oppdatert

Forrige uke kom nyheten om at regjeringen vil gi en miliard til KI-forskning. Det skapte entusiasme i forskningsmiljøene.  «Det var på tide», var leder for Norwegian Open AI Lab, Heri Ramampiaros spontane utbrudd til UA. Også NTNU-rektor Anne Borg sa at dette er en viktig bevilgning.

- Det ikke blir lenge før Forskningsrådet vil motta søknader fra NTNUs fagmiljøer som ønsker å dykke dypere ned i mulighetene ved KI, sa Borg.

Kunnskapsdepartementet svarer imidlertid verken ja eller nei på avisa Forskerforums spørsmål om midlene er friske eller ikke.

«Satsingen skal finansieres innenfor rammen til Kunnskapsdepartementets bevilgning til Forskningsrådet. Dette vil innebære mer penger til en helt ny satsing. Det vil bli et betydelig handlingsrom til å satse på nye forskningsområder i årene fremover. Den konkrete finansieringen må vi komme tilbake til i de årlige budsjettrundene», skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch i en e-post til avisa.

Videre viser Borch til at opprydningen i Forskningsrådet har gitt større handlingsrom i årene framover. Hun konstaterer at dette ikke er midler som Forsknigsrådet har fått tidligere år og at det dermed ikke vil gå på bekostning av andre satsninger. 

Forskerforum har så spurt ministeren om dette da er midler som kommer som et direkte resultat av besparelsene i Forskningsrådet.

«Satsingen vil i 2024 i hovedsak bli finansiert med prisjusteringsmidler som kommer over Kunnskapsdepartementets budsjett, og regjeringen vil komme tilbake til finansiering av satsingen for senere år i de årlige, ordinære budsjettprosessene. Pengene som skal gå til KI-satsingen er ikke innsparinger fra tiltak som er gjort for å redusere negative avsetninger. De er heller ikke utlyst gjennom eksisterende satsinger som må avsluttes», svarer Borch.