Han skal lage kunstnerisk utforming til Norsk havteknologisenter

Håvard Homstvedt skal levere forslag til kunstnerisk prosjekt på NTNU og Sintefs nye havteknologisenter på Tyholt.

Illustrasjon av Norsk Havteknologisenter sett fra vest.
Publisert

Den trønderske kunstneren Håvard Homstvedt er invitert til å utvikle et omfattende kunstforslag til Norsk havteknologisenter. Det skriver Statsbygg i en pressemelding.

Norsk havteknlogisenter er for øyeblikket under bygging på Tyholt i Trondheim av Statsbygg for NTNU og Sintef. Tidligere var bygget kjent som Ocean Space Centre. Bygget fikk sitt norske navn i november i fjor.

Det er KORO (kunst i offentlige rom) som står bak invitasjonen til den trønderske kunstneren. Forprosjektet som Homstvedt skal i gang med for Norsk havteknologisenter, omfatter både den antikvariske bygningen Tankhodet fra 1930-tallet og det nye uteområdet, som har fått navnet Tankplassen.

Skal stå ferdig i 2028

Homstvedts forprosjekt skal leveres i 2024. Dersom hans kunstneriske konsept vedtas skal kunstprosjektet stå ferdig i 2028, når rehabiliteringen av Tankhodet og utforming av uteplassen er planlagt ferdigstilt. Tankhodet vil bestå av arbeidsplasser for NTNU og Sintef, et spisested og senterets møteromsarena.

KORO begrunner valget av kunstner med at Homstvedt har en tydelig signatur og evner å møte det nye senterets ingeniørkunst og fokus på bærekraft gjennom å beherske ulike formater og materialer. Kunstneren uttrykker seg først og fremst med maleri, men også tegning, skulptur og grafikk.

- Homstvedt er en relevant kunstner for det nye havteknologisenteret da hans kunst preges av samspillet mellom mennesket og naturkreftene. Han jobber godt både innendørs og utendørs og med store flater og ulike formater, noe de fysiske rammene for Norsk havteknologisenter krever, sier Marit L. Flåtter, kurator for KORO ifølge Statsbyggs pressemelding.

- Viktig for Trondheim som teknologihovedstad

Homstvedt bor og jobber i Oslo og har sin kunstutdannelse fra Yale University School of Art og Rhode Island School of Design i USA. Ifølge pressemeldingen er han en internasjonalt anerkjent kunstner, med utstillinger i Los Angeles, New York, Paris og Napoli bak seg.

- Norsk havteknologisenter er unikt og viktig for Trondheim som teknologihovedstad. Senterets forskning på livet både på og i havet, vil gjenspeiles i min kunst. Jeg er også opptatt av teknologiens påvirkning på mennesket og natur, sier kunstner Håvard Homstvedt.

Foto av kunstner Håvard Homstvedtog et av hans kunstverk utstilt på Galleri Riis.

Den nye kunsten vil inngå i den eksisterende kunstsamlingen til NTNU ved tidligere Marinteknisk senter på Tyholt. Samlingen består av flere hovedverk, blant annet en 7 meter høy sveiset stålskulptur av Kristian Kvakland og en kunsthistorisk viktig billedvev av Brit Fuglevaag.

Deler av bygget står klart alt fra 2025

Norsk havteknologisenter vil ved ferdigstillelse omfatte både undervisnings- og forskningsvirksomheten til NTNU i marin teknikk og forskningsvirksomheten til Sintef. Senteret på Tyholt vil bestå av flere bygg. Etter planen skal arbeidsplass- og undervisningsbygget stå ferdig i 2025, Bassengbygget i 2027 og studentlaboratoriene og rehabiliteringen av Tankhodet være ferdig til innflytting i 2028.

- Valg av kunstner er spennende og som byggherre er vi sammen med de som skal ha sin virksomhet i senteret, NTNU og Sintef, opptatt av at kunsten skal tilføre senteret en dimensjon som forsterker byggenes mening. Vi setter stor pris på samarbeidet med KORO i våre byggeprosjekter, sier prosjektleder Simen Bakken i Statsbygg ifølge pressemeldingen.