Eikrem blir ikke instituttleder ved ISA

Øyvind Eikrem var den eneste søkeren til jobben som instituttleder ved Institutt for sosialt arbeid. Nå lyses stillingen ut på nytt.

Det var bare én søker til instituttlederstillingen: Øyvind Eikrem. Nå blir den utlyst på nytt.
Det var bare én søker til instituttlederstillingen: Øyvind Eikrem. Nå blir den utlyst på nytt.
Publisert Sist oppdatert

Saken er utvidet klokka 12.45 med intervju med dekan Hestbek.

Styret ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap vedtok onsdag at stillingen lyses ut på nytt.

Dekan Tine Arntzen Hestbek vil ikke si noe om hvilke vurderinger som er gjort, men at det legges vekt på kvalifikasjonskravene som er spesifisert i utlysningsteksten.

Det er Adresseavisen som meldte dette først.

LES OGSÅ: Han er eneste søker til jobben som instituttleder ved ISA

Nå skal det utarbeides ny utlysningstekst som legges fram for fakultetsstyret 22. mars, godkjennes teksten blir stillingen deretter utlyst. Fakultetet vil bruke et rekrutteringsbyrå for å finne aktuelle kandidater til instituttlederstillingen.

Da UA kontaktet dekan Tine Arntzen Hestbek for et par uker siden ville hun ikke si noe om hvorfor det lå an til at Øyvind Eikrem ikke får jobben. «Uansett gis det ikke innsyn i vurderingen av kandidatene», skrev hun, og viste deretter til onsdagens fakultetsstyremøte.

Utlysningsteksten blir endret

På spørsmål fra UA torsdag formiddag hvorvidt utlysningsteksten bli endret når stillingen lyses ut på nytt, svarer dekanen slik per epost:

- Fakultetsstyret ved SU har gitt dekan fullmakt til å utarbeide ny utlysningstekst. Det eneste jeg kan si på dette tidspunktet, er at teksten vil bli endret – og instituttet vil få medvirke i utarbeidelsen av ny tekst.

- Hvilken vurdering er gjort av kvalifikasjonene til den ene søkeren, altså Øyvind Eikrem?

Innstillingsutvalget har vurdert søkeren ut fra informasjon som forelå ved søknadsfristens utløp, altså søknad og vedlegg, opp mot kravene i utlysningsteksten. Dette var presisert i utlysningsteksten, der det sto:

«Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.»

Vi utgir dessverre ikke vurderinger som er gjort av innstillingsutvalg eller ansettelsesmyndighet i ansettelsessaker. Dette følger av forskrift til forvaltningsloven §19.

- Hvordan er tidshorisonten for ny tilsettingsprosess?

- Forslag til ny utlysningstekst legges fram for fakultetsstyret 22. mars. Hvis fakultetsstyret da vedtar teksten, lyses stillingen ut fortløpende, ifølge dekanen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.