- QR-koden er trygg å bruke

- Det er helt trygt å ta i bruk denne koden, sier IT-sjef Håkon Alstad. NTNU vil at studenter skal registrere nærvær på forelesninger for å lette smittesporing, men så langt har et fåtall fulgt oppfordringen.

Check-In: En responsive webapp for frivillig registrering av oppmøte, med bruk av en QR-kode eller manuelt. Støtter autentisering med Feide, MinID, BankID, Twitter, Facebook eller LinkedIn. Sletting av registreringer eldre enn 21 dager foregår automatisk, og sluttbrukere kan slette egne registreringer når som helst, ifølge IT-avdelingen.
Check-In: En responsive webapp for frivillig registrering av oppmøte, med bruk av en QR-kode eller manuelt. Støtter autentisering med Feide, MinID, BankID, Twitter, Facebook eller LinkedIn. Sletting av registreringer eldre enn 21 dager foregår automatisk, og sluttbrukere kan slette egne registreringer når som helst, ifølge IT-avdelingen.
Publisert Sist oppdatert

– Det har vært ganske mange studenter til stede på disse to forelesningene. Men få av dem har registrert seg. De har nok blitt litt sløve, siden alt har gått så bra den siste tiden, sa kommuneoverlege Tove Røsstad til Universitetsavisa torsdag.

Fredag formiddag ble smittetilfelle nummer to blant studenter ved NTNU gjort kjent. Begge studerer ved Fakultet for ingeniørvitenskap på Gløshaugen. Den første har også deltatt i undervisning ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

- Utviklingsteamet vårt har jobbet natt og dag for å ferdigstille et system for dette formålet, forteller Alstad.

LES OGSÅ: To studenter smittet

LES OGSÅ: Få registrerer seg

QR-koden er ment for både studenter og ansatte, og fungerer på det viset at man scanner koden ved inngang til auditoriet, og blir deretter sendt direkte til en NTNU-side hvor man registrerer sitt nærvær – samtidig som man ser hvor mange andre som er til stede. Når man tar plass i salen vil man kunne følge med ettersom flere studenter registrerer sitt nærvær.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Iphone-brukere behøver kun å rette kameraet mot QR-koden for å bli sendt til nettsiden.

- Alstad, flere studenter har uttrykt skepsis til hvor godt personvernet er ivaretatt ved bruk av denne koden?

- Slik bekymring er det liten grunn til å ha. Dataene omkring folks tilstedeværelse og bruk ved den aktuelle forelesningen slettes etter kort tid. Personvernet er godt ivaretatt, forsikrer IT-sjefen. Han forteller at man har hatt sikkerhetsmiljøet ved NTNU Gjøvik påkoplet under utviklingen av appen.

- Den enkelte students registrerte tilstedeværelse ved angjeldende tidspunkt vil naturligvis bli lagret og gjort tilgjengelig for et lite fåtall personer dersom en smittesituasjon skulle oppstå, sier Alstad.

- Folk ønsker fysiske forelesninger

Seniorrådgiver Nina Kotte i NTNUs kommunikasjonsavdeling opplyser at det jobbes med en plan for å motivere studentene til å ta QR-koden i bruk.

Spørsmål om frivillighet versus påbud er det opp til ledelsen å avgjøre, så det vil ikke Kotte kommentere.

- Likevel: All allmenn erfaring tilsier at når en ordning gjøres frivillig så vil en betydelig andel unnlate å følge oppfordringer?

- Men samtidig er det slik at studenter flest har et sterkt ønske om å få fortsette å følge forelesninger på campus med fysisk tilstedeværelse. Da er det vel også sånn at man er opptatt at en selv og ens medstudenter opptrer på et vis som sikrer at man kan fortsette med fysisk nærværende undervisning, sier Kotte.

Nedadgående trend bekymrer

- Vi er bekymret over trenden som viser at antall innsjekkinger per uke har godt ned hver uke. Uke 37 er målestokk og representerer uken når folk var mest bevisst, rett etter lansering. Den nedadgående trend fortsetter i uke 38, 39, og 40. Mens frivillighet er en viktig prinsipp for oppmøteregistrering ved NTNU, effektiviteten av en eventuell smittesporing på NTNU er avhengig et godt datagrunnlag, ifølge IT-sjefen.

Det er vanskelig å se helt, om den nedgående trend skyldes at det er mindre folk på campus nå enn i uke 37, eller det skyldes at studenter glemmer å registrere oppmøte. 

- Det kan også skyldes at flere og flere tar et aktivt valg om å ikke registrere seg fordi de regner det som irriterende eller meningsløs, sier Alstad.

Tallene for registrerte nærvær ved NTNU:

Uke 35: 2955

Uke 36: 35095

Uke 37: 35497

Uke 38: 31488

Uke 39: 27843

Overfører kun nødvendig info

IT-avdelingen opplyser at data ikke blir overført utenfor NTNU uten at det er behov for det. Opplysninger fra enkelte oppmøter blir aksessert og analysert kun i et eventuelt smittetilfelle eller mistenkte smittetilfelle ved NTNU.

Hver gang data blir aksessert, det er en «audit-trail» som viser hvem som har søkt og etter hva. Data blir behandlet av de med ansvar for kontaktsporing med NTNU, og er ellers kun tilgjengelig for noen få personer med ansvar for prosessen. I et slikt tilfelle vil NTNU ikke overføre hele databasen, men kun de nødvendige opplysningene. Telefonnummer og e-postadresser for de aktuelle personer vil også overføres til de med ansvar for smittesporing.

I et slikt tilfelle, vil informasjon i systemet blir brukt til:

- Å identifisere hvem personen med symptomer har kommet i kontakt med mens de opplevde symptomer, og de 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene; og

- For å komme i kontakt med de som er har hatt en viss grad av fysisk nærhet (mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene).

Fakta

NTNU Check-In

  • Sletter registreringer automatisk etter 21 dager, uten unntak, og brukeren kan også slette selv
  • Opplysningene blir kun brukt ved et mistenkt tilfelle av covid-19 på NTNU.
  • Gjester kan også logge på med MinID, BankID, Twitter, Facebook, Linkedin
  • Kildekoden er tilgjengeliggjort for andre i sektoren som vil gjenbruke den
  • Fleste registreringer på en dag = 8366, på onsdag 2 september, første uke etter lansering
Håkon Alstad anser faren for svarte skjermer som svært liten når NTNU fusjonerer.
Håkon Alstad anser faren for svarte skjermer som svært liten når NTNU fusjonerer.