Studentene fikk en tøff koronavår

Så mange som tre av fire campusstudenter mener de fikk lavere læringsutbytte enn de ville fått i en normalsituasjon.

Blant studenter i høyere utdanning mener en stor andel at de hadde dårligere læringsutbytte som følge av korona (ill.foto fra studiestart ved NTNU campus Ålesund).
Blant studenter i høyere utdanning mener en stor andel at de hadde dårligere læringsutbytte som følge av korona (ill.foto fra studiestart ved NTNU campus Ålesund).
Publisert Sist oppdatert

Rapportene om hvordan det gikk med koronastudentene i vår, tikker inn. Blant fagskolestudentene svarer hver fjerde at det var vanskelig å fortsette utdanningen.

7.000 av landets 17.000 fagstudenter i landet har svart på den nasjonale undersøkelsen som ble gjennomført i vår av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Til sammen har vi 67 fagskoler.

– Det er bekymringsfullt at så mange campusstudenter svarer at de ikke lærte det de skulle, sier direktør Kristin Vinje i NOKUT, som understreker at de fleste er fornøyd med hvordan krisen ble løst av fagskolen.

Hun legger til at hun er imponert over å se så mange fagskolestudenter som kom seg gjennom med tanke på den spesielle våren og at mange har familie og jobb ved siden av studiene.

Dårligere for nesten alle

Regjeringens strenge smittetiltak rammet nærmere 300.000 studenter da fagskoler, universiteter og høyskoler ble stengt den 12. mars. Studentene ble sendt hjem eller til hybler for å studere. Mange alene.

Blant studenter i høyere utdanning mener en stor andel at de hadde dårligere læringsutbytte som følge av korona. 

I en undersøkelse gjort ved Universitetet i Agder svarte 91 prosent at de hadde et dårligere læringsutbytte.

– Denne undersøkelsen var i mai. Vi håper jo at vi nå har andre forutsetninger for å møte studentene på en bedre måte om vi skulle måtte stenge ned igjen, sier Inger Marie Dalehefte, førsteamanuensis og instituttleder for pedagogikk ved Universitetet i Agder (UiA).

Nytt semester

Høstsemesteret er godt i gang på alle universitetene og høyskolene. Under fadderukene ble det gjort forsøk på å gjøre starten så normal som mulig for alle nye studenter.

– Det første møtet med studielivet er viktig. Ja, for mange ganske avgjørende. Mange har flyttet hjemmefra for aller første gang og gjerne til en by de ikke kjenner så godt, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i august. 

Torsdag morgen, under arrangementet til NOKUT, mottar han resultatet av Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020 som handler om hvordan det gikk denne våren.

Savnet det sosiale

Samtidig publiserer Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo flere undersøkelser gjort av en gruppe forskere på seminaret «Koronagenerasjonen».

Erfaringen så langt viser at digital undervisning alene gjør det vanskeligere å identifisere utfordringer blant studentene. Underviserne må være mer påkoblet og fange opp hva som rører seg blant studentene. 

– Vi må legge til rette for at studentene får en god tilknytning til lærestedet som gjør at de føler seg tilhørige. Vi så i undersøkelsen at studenter særlig også savnet den sosiale og faglige utvekslingen med andre studenter. Derfor må vi tenke nye samarbeidsformer som ivaretar dette, sier Dalehefte.

Hun understreker at det er viktig at studentene gjør studiestedene oppmerksomme på problemer.