Anslår én milliard i ekstrautgifter for forsinkede stipendiater

Stipendiater som er forsinket på grunn av koronaepidemien kan medføre en ekstraregning på opptil én milliard kroner, anslår Universitets- og høgskolerådet.

Ragnar Lie i UHR påpeker at ikke alle utgiftene vil komme i 2020, men fordele seg over flere år.
Ragnar Lie i UHR påpeker at ikke alle utgiftene vil komme i 2020, men fordele seg over flere år.
Publisert Sist oppdatert

Mange doktorgradsstipendiater er blitt forsinket i arbeidet på grunn av koronaepidemien.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har fått i oppdrag fra KD å samle inn anslag over hvor mye det vil koste sektoren å forlenge tidsperiodene for stipendiatene. Det er UHR nå i full gang med.

– Vi har fått svar fra alle som har phd-kandidater, det er 25 institusjoner, forteller Ragnar Lie, som er seniorrådgiver i UHR.

Les også: NTNU vurderer å lyse ut færre stipendiatstillinger.

Én til to måneder forlengelse

Alle institusjonene har meldt inn foreløpige tall til UHR. De har anslått at stipendiatene i snitt vil få forlenget perioden sin med én til to måneder.

– På bakgrunn av disse anslagene anslår vi at forsinkelsene blant PhD-ene vil koste tilsammen i underkant av én milliard kroner, sier Lie.

Han påpeker at ikke alle utgiftene vil komme i 2020, de vil fordele seg over flere år, avhengig av når stipendiatene blir ferdige med stipendiatperioden.

– Det er dessuten store forskjeller mellom stipendiatene. Noen av dem blir ikke forsinket i det hele tatt, andre kan bli forsinket med opptil et år. En stipendiat skal kanskje innhente data i Arktis under issmeltingen, og må nå vente til neste år, sier han.

Usikre anslag

Forsinkelsene avhenger av fagområder og tema.

– Noen er del av et internasjonalt nettverk som ikke fungerer som før. Konferanser og intervjuer er blitt utsatt. Vi vet ennå ikke hvor lenge dette vil vare, derfor er det viktig å si at anslagene er nokså usikre, sier Lie.

Han ønsker foreløpig ikke å gå ut med detaljerte tall for hver enkelt institusjon før tallene er overlevert Kunnskapsdepartementet.

Det koster rundt 100.000 kroner i måneden å ha en stipendiat ansatt ved et universitet. I dag er det registrert 7.477 stipendiater i Norge.

– Basert på disse tallene ville vi kommet opp i 1,5 milliarder i økte utgifter, gitt at snittet på forlengelser settes til to måneder. Basert på tilbakemeldingene fra UHRs medlemmer mener vi rundt én milliard kroner er mest realistisk, sier Lie.

Uklar fordeling av regningen

Det er ennå litt uklart hvem som skal ta ekstraregningen.

– Rundt regnet 2/3 av disse stipendiatene er finansiert av institusjonene. 1/3 er da finansiert av Forskningsrådet, EU eller av andre midler. Vi skal ha møter med både Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet der vi ser fram til en god dialog om økonomien i dette, sier Lie.

Institusjonene vil også få betydelige ekstrakostnader til postdoktorer som har blitt forsinket i arbeidet.

– Dette må vi også se nærmere på i denne prosessen, sier Lie.