Kritiske til NTNUs regler for forlengelse for stipendiatene

NTNU har laget kriterier for når doktorgradsstipendiatene kan søke om forlengelse. Men DION synes kriteriene er for strenge.

– Dersom kandidaten har mye praktisk arbeid i oppgaven sin, som er vanskelig å utføre på grunn av pandemien, vil dette kunne gi forlengelse, sier prorektor Bjarne Foss.
– Dersom kandidaten har mye praktisk arbeid i oppgaven sin, som er vanskelig å utføre på grunn av pandemien, vil dette kunne gi forlengelse, sier prorektor Bjarne Foss.
Publisert Sist oppdatert

Mange av doktorgradsstipendiatene er bekymret for om de blir ferdige med doktorgraden sin i tide, som følge av koronapandemien.

Prorektor for forskning, Bjarne Foss, har tidligere sagt at det vil bli utarbeidet kriterier for hvem som kan få forlenget ansettelsestiden. Nå er disse klare.

– Universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim har utarbeidet en felles policy. Reelle forsinkelser som skyldes pandemien vil kunne gi rett til utsettelse, sier Bjarne Foss.

NTNU har på bakgrunn av dette satt ned fem punkter som regnes som så inngripende handlinger at forlengelse er nødvendig (se faktaboks).

Les utfyllende informasjon om kriteriene for forlengelse her.

Read more about the criteria on extensions here.

Jobbing i helsevesenet

– Personer med helsefaglig bakgrunn kan bli beordret til tjeneste, det samme med personer som jobber i andre samfunnskritiske områder. De vil ha rett til forlengelse, sier Foss.

Noen stipendiater kan også bli omdisponert internt, for eksempel ved at de blir spurt om å gjøre undervisningsoppgaver. Dette vil medføre at de får forlenget ansettelse.

Så vil det være en god del stipendiater som opplever forsinkelser i datainnsamlingen sin, enten det gjelder laboratoriearbeid eller datainnsamling i felten.

– Dersom kandidaten har mye praktisk arbeid i oppgaven sin, som er vanskelig å utføre på grunn av pandemien, vil dette kunne gi forlengelse. Men det er også slik at veileder bør forsøke å justere på oppgaven, slik at den for eksempel blir mer teoretisk, hvis det er mulig, sier Foss.

Hvor lang forlengelse dette vil gi, vil vurderes på bakgrunn av søknad og veilederens vurdering.

Det å ha hjemmekontor gir ikke forlengelse i seg selv.

- Men hvis omstendighetene rundt hjemmekontoret gjør det svært vanskelig å jobbe, kan det likevel være mulig å få forlengelse. Dette må vurderes individuelt, sier Foss.

Individuell behandling

Den enkelte søknaden om forlengelse vil bli behandlet individuelt.

– Vi har prøvd å lage så tydelige kriterier som mulig. Men samtidig vil det være en subjektiv behandling av hver søknad, og noe rom for skjønn, sier Foss.

Han sier det er viktig at det ikke utvikler seg ulik praksis fra fakultet til fakultet. Det vil være dekanene som tar avgjørelsene om forlengelse.

– For å få så ens praksis som mulig, ønsker vi god kommunikasjon på tvers av fakultetene. En person i sentral stab vil få ansvar for informasjonsutvekslingen, sier prorektoren.

– Vil den psykiske belastningen ved situasjonen kunne gi mulighet for forlengelse?

– Da gjelder de generelle reglene, det betyr at den det gjelder må ta kontakt med helsetjenesten, for eventuelt å få en legeerklæring. Det kan nok hende at det blir mer av disse utfordringene i den situasjonen vi står i, sier Foss.

Stipendiater som må være hjemme for å passe barn når skoler og barnehager er stengt, vil få forlengelse for alt fravær utover ti dager.

Store ekstrautgifter

Foss anslår at de økte utgiftene ved forlengelse av doktorgradsstipendene potensielt kan bli ganske store.

– Jeg vil ikke anslå hva dette kan koste, men det blir kanskje den største ekstrakostnaden vi får som følge av pandemien, sier Foss.

Dette kan gi forlengelse for stipendiatene

  • Tjeneste i helsesektoren
  • Beordring til tjeneste i et av de 15 samfunnskritiske områdene
  • Intern omdisponering til for eksempel undervisningsoppgaver
  • Forsinket datainnsamling og eksperimentell virksomhet
  • Forsinkelser knyttet til hjemmekontor
Angelina Penner, leder DION
Angelina Penner, leder DION

Det er i utgangspunktet fakultetene og instituttene selv som betaler for forlengelsene.

– Men hvis vi ser at noen miljøer belastes mye mer enn andre, vil rektor vurdere å bidra, sier Foss.

Han sier han håper stipendiatene skal få svar på søknaden sin relativt raskt.

DION er skuffet

Angelina Penner, leder for DION, har gått gjennom kriteriene sammen med organisasjonen. DION er NTNUs interesseorganisasjon for stipendiater, postdoktorer og andre midlertidig ansatte.

– Vi er skuffet over ledelsens beslutning om å ta denne saken på individuelt nivå, men ikke overrasket. Det ble sendt signaler om at en generell utvidelse for alle doktorgradskandidater ikke ville bli tatt i bruk. Vi forstår det, til en viss grad, men håpet på klare og rettferdige kriterier, sier Penner.

Hun synes ikke kriteriene er gode.

– De er veldig strenge og viser liten grad av tillit og støtte til doktorgradskandidatene, sier hun.

DION mener dessuten at hvis fakulteter og avdelinger må betale for utgiftene selv, forverres ulikheter som allerede eksisterer mellom fakultetene.

– Det er ingen hemmelighet at noen fakulteter er i en bedre økonomisk situasjon enn andre. Stipendiater i de mindre instituttene og fakultetene skal ikke straffes. Rektor lover støtte ved store avvik, men det er en veldig vag uttalelse, sier Penner.

Skyldfølelse og skam

Hun mener systemet NTNU har lagt opp til kan ha to utfall.

– Enten blir det en flom av søknader, noe som gir masse byråkrati, der kandidatene blir kategoriert som verdige eller uverdige på en nesten automatisk og i verste fall tilfeldig måte, sier Penner.

Det andre alternativet er at kandidatene ikke søker, tror hun.

– Vi frykter at mange ikke vil søke, av skyldfølelse og skam over å ikke være produktive nok, sier hun.

Hun påpeker at det siste alternativet kan føre til at mange ikke fullfører doktorgraden sin.

– En høyere rate av stipendiater som dropper ut er en veldig reell risiko, og det vil til slutt være en utgift for NTNU, sier Penner.

Hun understreker at DION vil fortsette å overvåke situasjonen og formidle bekymringene fra stipendiater, postdoktorer og midlertidig vitenskapelig ansatte.

Les også: The criteria do not show a lot of trust in PhD candidates.

Vil invitere til møte

Bjarne Foss kommenterer til DIONs kritikk at han skjønner at ordningen med hjemmekontor og stengte campuser er vanskelig for en del ph.d.-kandidater.

– Når vi ikke har funnet det mulig å gi en generell utsettelse for alle så er det fordi situasjonen er forskjellig for stipendiatene, som for andre ansatte. Noen har for eksempel små barn som er hjemme, eller har annet omsorgsansvar, og da kan det være vanskelig å få arbeidsro. Andre kan jobbe for fullt fordi de bor alene og ikke trenger å være på et laboratorium. Disse ulikhetene er hovedgrunnen til at vi mener det er nødvendig med en individuell vurdering av forlengelser, sier Foss.

Han vil invitere ledelsen i DION til et møte.

- Tilslutt vil jeg si at det er viktig at vi i ledelsen forstår bekymringene blant stipendiatene godt. Jeg kommer derfor til å invitere ledelsen i DION til et møte i nær framtid, sier Foss.

Powered by Labrador CMS