NTNU lar Fadderuka gå som planlagt

NTNU holder fast ved prinsippet om at det er linjeforeningene som har eierskap til Fadderuka. Alle offisielle fadderarrangement går som planlagt.

Bruk parken! Prorektor Marit Reitan ønsker at studenter og faddergrupper bruker NTNUS grøntområder mest mulig.
Bruk parken! Prorektor Marit Reitan ønsker at studenter og faddergrupper bruker NTNUS grøntområder mest mulig.
Publisert Sist oppdatert

- Det er veldig vanskelig å være moralpoliti og festbrems, og si fra om at man burde vurdere å avlyse arrangementer, advarer førsteamanuensis Margrethe C. Stang. Hun er bekymret for om det hviler et for stort ansvar på unge voksne.

Mange avlyser, men ikke NTNU

Studentarrangangørene av fadderarrangement landet rundt har vært i hardt vær de siste dagene. Festing i park og tett samkvem som man frykter gir økt smitte, har fått mange til å reagere, og kreve at fadderukene avlyses. Smittetilfeller ved NTNU og UiB har forsterket kritikken.

Ved UiB besluttet rektor å avlyse kveldsarrangement. Flere utdanningsinstitusjoner, som BI og Politihøgskolen, har avlyst alle fadderarrangement.

LES OGSÅ: Studenter ved UiB og NTNU smittet

LES OGSÅ: Flere institusjoner avlyser fadderarrangementer

Også ved NTNU oppfordres ledelsen til å følge i UiBs fotspor og avlyse kveldsarrangement. Men det kommer NTNU ikke til å gjøre.

Fadderuke 2020 fadder ntnu
Fadderuke 2020 fadder ntnu

Margrethe C. Stang mener på sin side at UiB foretok en klok beslutnig (se intervju lenger nede i saken).

Rektor i møte med politi og kommune

Torsdag formiddag deltok rektor Anne Borg i et møte på Rådhuset hvor blant annet politiet deltok. En operasjonsleder uttalte til TV2 i går kveld at man overveide å anmelde fester etter klokka 23. Dette gjelder fester som ikke er en del av fadderarrangement, men hvor det har skjedd en utglidning. Denne uttalelsen ble dempet under møtet.

Prorektor for utdanning Marit Reitan understreker at politiet støtter opp om den linja NTNU har lagt seg på.

- Vi har deltatt på et møte med Trondheim kommune og politiet, og en felles konklusjon er at vi alle ønsker at de offisielle fadderarrangementene skal gå som planlagt, sier Reitan.

Hun sier arrangementene later til å være godt ivaretatt innenfor smittevernregimet.

LES OGSÅ: Avlyses fadderuka, får det konsekvenser

LES OGSÅ: Uaktuelt å avlyse fadderarrangement

- Bruk parken!

Studentene oppfordres til å bruke grøntområdene i og omkring campusene, framholder prorektoren.

- NTNU ønsker at studentene bruker parker og uteareal på Gløshaugen og Dragvoll og holder mest mulig av aktivitetene utendørs. De må tenke på naboene og holde støynivået nede.

- UiB avlyser kveldsarrangement. I et intervju til UA omtaler Henrik Asheim UiBs beslutning som «forståelig.» Likevel vil ikke NTNU avlyse?

- Vi oppfatter det som at det er linjeforeningene som eier fadderarrangementene. Dette er en del av det frie foreningslivet. NTNU har ingen myndighet til å avlyse slike tilstelninger i seg selv, men vi regulerer det som skjer på campus. Vi tillater her bare alkoholfrie arrangementer der smittevernreglene overholdes

- Men dere kan stenge lokaler NTNU råder over?

- Det kan vi, og skulle noe skje som er ikke er i tråd med de reglene og rammene som vi har, så vil vi gjøre det. Men ledelsen har en god dialog med arrangørene av Fadderuka, og vi opplever at våre retningslinjer blir fulgt, sier Reitan.

- Vi har støttet studentene

- Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, sa til UA i går at universitetet ønsket å frita studentene ansvaret for å opprettholde smittevern, samtidig som de må stå i mediestormen som omkranser Fadderuka. I dag sier leder for Studenttinget, Åste Solheim Hagerup, at hun «er drittlei pekefingeren.» Burde NTNU-ledelsen gjort mer for å gi fadderarrangørene aktiv støtte i den stormen de har stått i?

- Jeg oppfatter at vi har gitt dem aktiv støtte, blant annet i Adressa. Og så gikk rektor Anne Borg og jeg natteravn tirsdag kveld, for å være ute blant studentene og snakke med dem der de er. Vi gikk rundt på Marinen, Festningen og i Høyskoleparken, og vi møtte faddergrupper som i all hovedsak overholdt smittevernet og hadde moderat alkoholbruk. Vi fikk mange tilbakemeldinger på hvor viktig Fadderuka er for studentene til å få etablere et god faglig-sosialt miljø, og det har vi brukt mye tid på å understreke overfor media, sier prorektor Marit Reitan.

Det er ventet godt vær til helgen, og mange er forventet å trekke til sentrum, studenter som ikke-studenter. I en melding på Innsida opplyses det at kommunen kommer til å sette inn vektere som skal være til stede og «gi råd» etter behov.

Margrethe C. Stang er førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap.
Margrethe C. Stang er førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Stang: Smittevern praktiseres ulikt

– Jeg har en delt oppfatning av ansvaret som studentene fram til nå har hatt, sier førsteamanuensis Margrethe C. Stang, som mener UiBs avgjørelse om å avlyse all fadderaktivitet på kveldstid er en god beslutning.

- For det første har jeg møtt mange studenter som har vært svært fornuftige og kreative i måten de har lagt opp fadderukene sine i tråd med smittevernreglene. Samtidig så ser man tendenser til at smittevern praktiserer forskjellig mellom studier og fadderorganisasjoner.

– Jeg er bekymret for at så unge voksne skal ha et så digert ansvar. Personlig hadde jeg ikke vært komfortabel med et slikt ansvar om jeg stod i deres posisjon, sier hun.

Lettelse 12. mars

UiB-rektoren viste blant annet til ønsket om å gi studentene støtte i «mediestormen» da han besluttet å avlyse kveldsarrangement. Stang er enig i at et slikt ansvar er vanskelig å bære for studentene alene, og at UiBs beslutning bidro til å lette på situasjonen for studentene.

– Jeg tror folk kjente på en sterk lettelse 12. mars da regjeringen stengte ned landet. Alle visste at noe måtte gjøres, men det er vanskelig å ta gode beslutninger alene. Da hjelper det at noen med myndighet legger ei linje som resten kan følge. Jeg tror mange faddere og nye studenter i Bergen følte på en lettelse også da UiB tok denne avgjørelsen i går, sier hun.

Vanskelig å takke nei

Stang utdyper at å være ung voksen i en stor studentmasse kan være utfordrende, og bidra til at det er vanskelig å ta valg som går motsatt av hva andre gjør.

– Det kan være mange studenter som enten er nervøse for å spre smitte eller nervøse for å bli negativt omtalt hvis de er ute og fester. Samtidig er det vanskelig å takke nei, og risikere å gå glipp av de sosiale båndene som skapes. I tillegg er det nok veldig vanskelig å være moralpoliti og festbrems, og si fra om at man burde vurdere å avlyse arrangementer. Det skal mye til for å ta ordet for noe slikt.

Hun håper nå at NTNU følger nøye med, og tør å gripe inn om det skulle bli nødvendig.

– Jeg synes Anne Borgs beskjed til studentene og fadderne i går var godt formulert. Jeg håper samtidig at NTNU ikke er redd for å snu i den linja de kjører nå, men vurderer fortløpende om de skal gripe inn. Du skal ikke se bort ifra at det er mange studenter og faddere som vil bli lettet dersom noen setter foten ned og tar en avgjørelse for dem, sier Margrethe C. Stang.