NTNU prøver å få oversikt over hva koronatiltakene koster universitetet

NTNU har en rekke ekstrautgifter som følge av tiltakene mot korona. - I første omgang handler det om reisekostnader for folk som er i utlandet og som nå reiser hjem, sier økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen.  

Det er ikke snakk om permitteringer ved NTNU, lover Frank Arntsen.
Det er ikke snakk om permitteringer ved NTNU, lover Frank Arntsen.
Publisert

Rektor Anne Borg har sterkt anbefalt de fleste studenter og ansatte om å komme hjem til Norge. Dette er i tråd med Utenriksdepartementets oppfordring om at alle norske borgere som er på reise i utlandet, bør vurdere å reise hjem så snart som mulig. Svært mange har kommet hjem.

Arntsen opplyser at NTNU dekker kostnader utover det forsikringa dekker for hver enkelt, så lenge man har vært på jobb- eller studieopphold i utlandet. Hjemreiser fra private turer dekkes ikke.

I tillegg kan NTNU dekke deltakeravgift og andre kostnader forbundet med avlyste konferanser, kurs og lignende. Ansatte skal ha lønn, inkludert studentassistenter, vitenskapelige assistenter, læringsassistenter og eksamensvakter, som får utbetalt lønn i tråd med avtalte timer i timeplanen.

Videre ser NTNU for seg at det kan komme kostnader forbundet med økt digital kapasitet.

- Mange med forskningsopphold eller studenter på utveksling har blitt bedt om å reise hjem: Hvilke ekstrautgifter dekker NTNU for dem?

- Ettersom Utenriksdepartementet har oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, kan ekstra kostnader ved hjemreisen bli dekket enten av reisebyrået, eller av den enkeltes reiseforsikring. NTNU har i tillegg garantert for at universitetet vil dekke ytterligere merkostnader, skriver Arntsen i en e-post til UA.

Han understreker at dette gjelder ved tjenestereiser, forskeropphold og studieopphold som er organisert gjennom NTNU. Universitetet dekker som nevnt ikke kostnader til hjemreise etter private turer.

Ingen krisepott

- Har NTNU noen anslag per i dag på hvor store ekstrautgifter det er snakk om, for eksempel fram til ny vurdering kommer om hjemmekontor og nye tiltak ?

- Dette må vi komme tilbake til, vi arbeider nå med å skaffe oss oversikt, svarer Arntsen.

- Hvor tar dere pengene fra? Finnes det en slags krisepott?

- Vi må bruke penger fra den ordinære bevilgningen for å dekke de ekstraordinære kostnadene som kommer i kjølvannet av koronakrisen. Hvordan dette skal finansieres, må vi komme tilbake til.

Ingen permitteringer

Én god nyhet kan Arntsen komme med: Til tross for at det blir mindre behov for blant annet renholdere og vaktmestere framover, er det ikke snakk om permitteringer.

Arntsen viser til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet at permitteringer ikke skal finne sted i Staten. Dette skyldes at NTNU har sitt budsjett og sin inntekt, og ikke er avhengig av kunder i samme grad som private virksomheter.

Derfor forventes det av statlige virksomheter at de opprettholder aktiviteten også i vanskelige situasjoner.

I NTNUs retningslinjer står det blant annet:

« Dersom du ikke får lov til å dra på jobb på grunn av stengte campus og du ikke har mulighet til å utføre arbeidsoppgavene dine hjemmefra, skal du skrive arbeidstid som normalt.

Du må likevel til enhver tid være i beredskap for å kunne bli omdisponert til andre oppgaver, og du bør bruke arbeidsdagene til f.eks. faglig oppdatering.»

LES OGSÅ: Tiltakspakke for studentfrivillighet

LES OGSÅ: Studenter som mister deltidsjobb får hjelp

Departementet lover ingenting

- Hva ønsker dere av Kunnskapsdepartementet med tanke på de økte utgiftene NTNU har?

- Dette er det for tidlig å uttale seg om på nåværende tidspunkt. Vi jobber nå først med å skaffe oss en oversikt over størrelsen på de ekstraordinære kostnadene, sier Frank Arntsen.

Ifølge Khrono tok NTNU-rektor Anne Borg opp spørsmålet om økonomisk kompensasjon da forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim hadde møte med landets rektorer i forrige uke. Svaret fra Asheim var at de ikke kompenserer for tiltak etter smittevernloven, men at eventuell kompensasjon kommer i ettertid.

- Min begrunnelse for å stille spørsmålet var at jeg ser at vi får en del uforutsette utgifter som følge av virusutbruddet, og jeg ønsket å synliggjøre dette for Kunnskapsdepartementet, skrev Borg i e-posten.

Les alle UAs saker om koronaviruset her

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram