Hjemmeeksamen

Opp til fagmiljøene å vurdere karakterskalaen

Prorektor Marit Reitan sier mange har spørsmål om karakterregler etter at skoleeksamen ble omgjort til hjemmeeksamen.

Fagmiljøet må definere et nivå for bestått hvor de mener at læringsutbyttet er oppnådd i tilstrekkelig grad, sier prorektor Marit Reitan.
Fagmiljøet må definere et nivå for bestått hvor de mener at læringsutbyttet er oppnådd i tilstrekkelig grad, sier prorektor Marit Reitan.
Publisert Sist oppdatert

Det er opp til fagmiljøene å avgjøre om endring av vurderingsform også skal føre til en endring av karakterskalaen, melder Marit Reitan, prorektor for utdanning, på Innsida.

Hun sier at i utgangspunktet skal bestått/ ikke bestått primært brukes der studentene skal vise at de har et gitt nivå, og hvor gradering utover det ikke er hensiktsmessig.

Det er ingen sammenheng mellom bokstavkarakterskalaen og bestått/ ikke bestått. Så hvis vurderingsformen endres fra bokstavkarakterer til bestått/ikke bestått, må fagmiljøet definere et nivå for bestått hvor de mener at læringsutbyttet er oppnådd i tilstrekkelig grad.

Reitan forklarer også at for opptak til masterstudier ved NTNU, må søker ha overvekt av emner med karakterer i bachelorgraden, for å kunne beregne et karaktersnitt. Da blir karaktersnittet beregnet av de karakterene som foreligger, og emner som har fått Bestått regnes ikke med i snittet.