Havteknologisenteret ligger an til kostnadssprekk

Prognoser fra Statsbygg viser at prosjektet Norsk havteknologisenter er i ferd med å overstige styringsrammen med 700 millioner kroner. De bes om å gjøre kutt. - Ingen sprekk, kommenterer dekan Olav Bolland.

UA rapporterte om god stemning på Tyholt i fjor sommer da statsråd Bjørnar Skjæran fikk se byggeplassen for Havteknologisenteret. Fra venstre: Fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran og prosjektleder Simen Bakken.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert 12.10 med intervju med Olav Bolland.

Det viser et brev fra Nærings- og fiskeridepartementet til Statsbygg datert 4. januar som Byggeindustrien har fått innsyn i. 

I brevet ber departementet byggherren om å lage en oppdatert kuttliste for Norsk havteknologisenter, «som står i forhold til Statsbyggs prognoser for overskridelser av styringsrammene for bygge- og brukerutstyrsprosjektene», skriver fagbladet. 

Brevet er undertegnet av avdelingsdirektørene Kjetil Kolsrud Jåsund og Mari Kristine Kallåk, i Nærings- og fiskeridepartementet.

I en epost til Byggeindustrien skriver Jåsund at regjeringen er opptatt av å sikre god kostnadskontroll og styring med statlige byggeprosjekter.

– For Norsk havteknologisenter innebærer det blant annet at departementet har bedt Statsbygg i dialog med NTNU og SINTEF om å utarbeide en kuttliste til bruk ved eventuelle overskridelser på prosjektet. Gitt at prosjektet og prognosene har utviklet seg siden den første kuttlisten ble utformet, var det nå hensiktsmessig å få oppdatert kuttlisten, opplyser Jåsund.

Kostnadsrammen til byggeprosjektet er omtrent 10,5 milliarder kroner, og styringsrammen er på cirka 8,5 milliarder kroner, ifølge Statsbygg. Prosjektets forventede sluttprognose per 1. januar er at prosjektet vil koste 9,2 milliarder, opplyser byggherren i en epost til fagbladet. 

Bolland: - Ingen sprekk

Dekan Olav Bolland ved Fakultet for ingeniørvitenskap har en sentral rolle i arbeidet med å tilrettelegge for senteret. Han forklarer meldingen om kostnadssprekk slik: Kostnadsrammen som Stortinget har vedtatt for Norsk havteknologisenter er omtrent 10,5 milliarder kroner, og styringsrammen for Statsbygg er på cirka 8,5 milliarder kroner. Prosjektets forventede sluttprognose per 1. januar er at prosjektet vil koste 9,2 milliarder kroner. Rammer og prognose oppdateres årlig i henhold til prosjektutviklingen og prisstigningen på byggematerialer, bruker utstyr og andre innsatsfaktorer.

- Slik sett er det ikke snakk om kostnadssprekk, resonnerer Bolland.

- I offentlige utbyggingsprosjekter av denne størrelsen er det en del av prosjektstyringen å lage kuttlister å ha i beredskap i tilfeller det skjer overskridelser. Kuttlisten skal nå oppdateres. Byggeprosjekter er alltid beheftet med risiko, og mitt inntrykk er at Statsbygg har god kontroll på kostnadssiden i prosjektet, sier dekan Olav Bolland.

Følg UA på Facebook og Instagram.