Ingen NTNU-studenter på listen over innstilte til ledervervene i NSO

NTNUs to kandidater meldte seg for sent til å bli vurdert av valgkomiteen, mens DMMH-kandidat trekker nestlederkandidatur, men stiller som velferds- og likestillingsansvarlig.

Ingen av kandidatene til NSOS arbeidsutvalg er fra NTNU. Bildet er tatt under lederdebatten på landsmøtet i 2018
Ingen av kandidatene til NSOS arbeidsutvalg er fra NTNU. Bildet er tatt under lederdebatten på landsmøtet i 2018
Publisert Sist oppdatert

Det kan ligge an til et år uten representasjon fra NTNU i ledelsen av Norsk studentorganisasjon (NSO). Valgkomitéen la i dag fram sin innstilling for medlemmer og ledelse av NSOs arbeidsutvalg og sentralstyre, hvor ingen av de innstilte kandidatene var NTNU-studenter. To kandidater fra NTNU stiller likevel til sentralstyret, mens DMMH-student Simen Oftedal stiller som velferds- og likestillingsansvarlig.

Valgkomiteen delt om lederinnstillingen

Tuva Todnem Lund (NMBU) ble av flertallet i valgkomiteen innstilt som leder, mens et mindretall innstilte Jonas Økland (BI). Selve valget vil foregå under NSOs landsmøte 22. - 25. april.

Om Lund skriver flertallet i valgkomiteen at hun har «klare og tydelige mål for hvordan NSO kan bruke bredden av organisasjonen for å skape politiske gjennomslag. Tuva reflekterer godt rundt hvordan man gjennom inkludering av medlemslagene kan skape en sterkere grunnstein i studentbevegelsen. Hun argumenterer med at dette vil skape motivasjon, god rekruttering og politiske gjennomslag, på en måte som valgkomiteens flertall finner overbevisende».

Et mindretall i valgkomitéen valgte å innstille Jonas Økland, og skriver at «Jonas sin styrke er et balansert perspektiv på hvilken rolle NSO skal ta, en klar plan for hvordan man skal bruke medier til å få gjennomslag og hvordan studentbevegelsen kan være en konstruktiv og effektiv kraft i politikken. I det kommende året med blant annet stortingsvalg vil dette være kvaliteter NSO har behov for for å bygge gode relasjoner med et nytt storting og nye politiske samarbeidspartnere.»

I tillegg stiller Daniel Hansen Masvik som lederkandidat.

Ingen av kandidatene fra Trondheim ble innstilt

Organisatorisk nestleder i Velferdstinget Simen Tjølsen Oftedal har valgt å trekke nestlederkandidaturet, men heller stille som velferds- og likestillingsansvarlig.
Organisatorisk nestleder i Velferdstinget Simen Tjølsen Oftedal har valgt å trekke nestlederkandidaturet, men heller stille som velferds- og likestillingsansvarlig.

Til vervet som nestleder har valgkomiteen innstilt Herman Siggerud (UiT). Simen Tjølsen Oftedal, student ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og nåværende organisatorisk nestleder i Velferdstinget i Trondheim, Gjøvik og Ålesund var også kandidat, men opplyser tirsdag om at han velger å trekke sitt kandidatur og i stedet stille som velferds- og likestillingsansvarlig.

Valgkomiteen hadde ikke innstilt noen til dette vervet, på grunn av mangel på kandidater. «Etter en ekstra runde vurderer valgkomiteen at det ikke er noen aktuelle kandidater med stort nok engasjement eller de rette egenskapene for rollen som velferd- og likestillingspolitisk ansvarlig» heter det i valgkomiteens begrunnelse. I tillegg til Oftedal er også Morten Stene (UiB) meldt som kandidat til velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig.

Til Sentralstyret i NSO stiller NTNU-studentene Guled Yusuf Mohamud og Torjus Levisen Johansen. Begge sitter i dag i Studenttinget NTNU som representanter for henholdsvis Trondheim og Ålesund. Ettersom de to stilte etter valgkomiteens frist, ble de ikke vurdert av valgkomiteen og dermed heller ikke innstilt. Sentralstyret har totalt 13 plasser, og det er tirsdag registrert 17 kandidater på NSOs hjemmesider.

Torjus Levisen Johansen er representant for Ålesund i Stundenttinget og stiller nå som kandidat til sentralstyret i NSO.
Torjus Levisen Johansen er representant for Ålesund i Stundenttinget og stiller nå som kandidat til sentralstyret i NSO.
Guled Yusuf Mohamud er en av NTNUs to kandidater til NSOs sentralstyre. Han er også representant for Trondheim i Studenttinget NTNU.
Guled Yusuf Mohamud er en av NTNUs to kandidater til NSOs sentralstyre. Han er også representant for Trondheim i Studenttinget NTNU.
Fakta

Dette er valgkomiteens innstilte kandidater:

Leder: Tuva Todnem Lund, NMBU (flertall), Jonas Økland, BI (mindretall)

Nestleder: Herman Siggerud, UiT

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Vilde Veronica Haukeland, OsloMet

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Magnus Dybdahl, NMBU

Internasjonalt ansvarlig: Emily MacPherson, HINN

Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig: ingen kandidater.

NSOs sentralstyre:

Enstemming innstilt:

 • Olea Magdalene Norseth, UiA
 • Thomas Finnøy Trouiller, OsloMet
 • Johannes Saastad, UiO
 • Maika Marie Godal Dam, UiB
 • Jonas Dahlberg Toft, UiT

Også innstilt:

 • Anna Emilie Hagen, HVL
 • Gesine Fischer, HiNN
 • Kristoffer Eik, UiB
 • Maria Lehmann, HiØ
 • Marte Emilie Skjennem, HiØ
 • Ola Gimse Estenstad, OsloMet
 • Tina Tufte Holtsdalen, USN

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.