Levanger forbereder seg på enorm studentvekst

I løpet av få år vil antallet studenter ved campus Levanger være 50 prosent høyere enn i dag, spår stipendiat Espen Leirset ved Nord universitet.
Byutvikling: - Dette kan bli så stort som man politisk sett er i stand til å gjøre det, mener Espen Leirset. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Byutvikling: - Dette kan bli så stort som man politisk sett er i stand til å gjøre det, mener Espen Leirset.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Nå oppfordrer han Levanger kommune til å engasjere seg for å gjøre småbyen til en levende universitetsby. Både ordfører og lokalpolitikere liker tanken og er på ballen.

Det er litt av et blikkfang som møter oss på vei til campus Levanger på Røstad. På en høyde, med front mot Levanger sentrum, troner en fredet monumentalbygning. Det er ikke overraskende at daværende utdanningsminister Gudmund Hernes kalte Røstad for den fineste campusen øst for California. Det er som om vi nærmer oss et slott. Er det her Espen Askeladd fikk prinsessa og halve kongeriket? Nei, ikke akkurat det. Tvert imot skal vi treffe en annen Espen, som i likhet med sin navnebror tenker stort. Om framtida til campusen.

Røstad skole var opprinnelig en statlig skole for barn med lærevansker. I dag er det sykepleierutdanningen som holder til i bygningen.  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Røstad skole var opprinnelig en statlig skole for barn med lærevansker. I dag er det sykepleierutdanningen som holder til i bygningen.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

Studentene bruker ikke byen

- Det er nå vi skal få ut de positive effektene av fusjonen. Levanger er definert som hovedcampus sammen med Bodø. Vi skal få til vekst og skape en levende campus, noe som igjen vil gi enorme muligheter for Levanger som by, sier Espen Leirset.

Kommunestyrepolitiker Kim Nilssen fra Høyre er svært glad for den pågående diskusjonen om Levanger som universitetsby. Det er på høy tid at den kommer, mener Nilssen, som også er leder for Studentorganisasjonen i Trøndelag, lærerstudent på siste året og levangsbygg.

- Jeg er en litt voksen student. Før jeg begynte på campus Levanger visste jeg ikke at det var så mange studenter som studerer her, for de vises ikke i byen. Når over ti prosent av innbyggerne er studenter, så bør de være synlige, sier han til Universitetsavisa.

- Hadde jeg hatt et fasitsvar på hvorfor studentene er så lite synlige i bybildet, hadde jeg vært rik, smiler Kim Nilssen fra Høyre og leder av Studentorganisasjonen i Trøndelag.  
    
      (Foto: Privat)

- Hadde jeg hatt et fasitsvar på hvorfor studentene er så lite synlige i bybildet, hadde jeg vært rik, smiler Kim Nilssen fra Høyre og leder av Studentorganisasjonen i Trøndelag.   Foto: Privat

 

Derfor leverer Nilssen inn en interpellasjon til kommunestyret i dag, onsdag. Der foreslår han et tettere samarbeid mellom universitetet og kommunen, slik at Levanger kan bli en attraktiv universitets- og studentby. I forslaget til vedtak foreslår han at det oppnevnes en egen kontaktperson som «...har særskilt ansvar for oppfølging av studentene i samarbeid med studentorganisasjonen.»

- Kjæresten min studerer på Notodden, og der har de en slik person i kommunen, som har kontakt med universitetet der. Et slikt samarbeid kommer ikke av seg selv. Oppretter vi en formell plattform for dialog, der vi får inn universitet, kommune og studenter, får vi løftet prosjektet mer, sier han.

LES OGSÅ: 15 ansatte kan bli sagt opp på lærerutdanninga

LES OGSÅ: Her bidrar studentene til fengende musikk i lunsjen

- Debatt på overtid

Oda Okkenhaug, kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, har også levert inn en interpellasjon om studentbyen Levanger. Levangsbyggen Okkenhaug var heller ikke klar over at det var så mange studenter på Levanger: de holder seg på Røstad. Studentene har i dag ingen plass i bybildet i Levanger sentrum, forteller hun. 

- Denne debatten er langt på overtid. Den er viktig for utvikling av byen Levanger og hvordan byen skal fungere framover, slår hun fast.

Okkenhaug kommer rett fra et møte med blant andre studentrådgiver, studentvert og studentorganisasjon på Røstad, der hun fikk tatt opp hvordan studentbyen Levanger kan forbedres.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

- Får studentene eierskap til byen og trives, blir sjansen mye større for at de har lyst til å bosette seg når de er ferdigutdannet, tror Oda Okkenhaug i Arbeiderpartiet.  
    
      (Foto: Privat)

- Får studentene eierskap til byen og trives, blir sjansen mye større for at de har lyst til å bosette seg når de er ferdigutdannet, tror Oda Okkenhaug i Arbeiderpartiet.   Foto: Privat

 

Nye studieprogram ser dagens lys

Men hvor kommer denne veksten fra, som Espen Leirset ser for seg?  En vekst han mener vil innebære at dagens studentantall på 2500 om noen få år vil bli til 4000 studenter i Levanger.

Jo, veksten vil komme i form av nye studieprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap, forklarer han:

- Bachelor i Human Resource Management ble etablert for halvannet år siden.

- Bachelor i Public Administration starter opp til høsten.

- Bachelor i sosial arbeid starter høsten 2021.

I tillegg kommer teaterutdanninga flyttende fra Verdal til Levanger og studieprogrammer innen mediefag, sosiologi og geografi flytter fra Steinkjer. Det er også flere doktorgradsstipendiater enn før, ei utvikling han tror vil fortsette.

- Dette er konfliktfylt for mange kolleger. Det har jeg forståelse for. Men nå må vi se framover, dette er positivt for campusen, for Nord universitet og for byen Levanger konstaterer han.

Fakultetet samles på Røstad

Dekan for Fakultet for samfunnsvitenskap, Hanne Thommesen, forteller at styret ved Nord universitet har bestemt at fakultetet fra høsten 2020 kun skal være lokalisert med ansatte på Levanger.

- Dette innebærer at det blir vekst på campus Røstad. Det blir både flere ansatte og flere studenter når fakultetets studier og forskning i Trøndelag samles på Røstad, sier hun til Universitetsavisa.

Slik Thommesen ser det, har fakultetet fått en unik mulighet til å bygge ett større samfunnsvitenskapelig fagmiljø i Trøndelag. Hun opplyser at fakultetet er inne i en strategiprosess som kan resultere i en annerledes studieportefølje enn i dag. Hva resultatet av denne runden blir, er det for tidlig å si. Men hun åpner døra litt på gløtt:

- Uansett er det spennende å utvikle nye tilbud, så noe nytt blir det nok, sier hun.

- Det er fantastisk at det skapes debatter om viktige institusjoner, og om byutvikling i Norge. Samfunnet trenger engasjerte medlemmer som ønsker å gjøre en forskjell, sier dekan Hanne Thommesen.  
    
      (Foto: Nord universitet)

- Det er fantastisk at det skapes debatter om viktige institusjoner, og om byutvikling i Norge. Samfunnet trenger engasjerte medlemmer som ønsker å gjøre en forskjell, sier dekan Hanne Thommesen.   Foto: Nord universitet

 

Vil trekke studentene til byen

Om ikke Levanger riktig ennå er kjent for å være en studentby, er den desto mer kjent for trehusbebyggelsen. Mens Steinkjer og Namsos ble bombet under andre verdenskrig, slapp Levanger unna. Derfor har byen mange vakre bygårder i jugend-, sveitser- og nygotisk stil.

Byen ble imidlertid rammet av flere store bybranner på 1800-tallet. Brannen i 1897 skjedde ifølge Nord universitet midt under lærerstudentenes eksamen. Historien skal ha det til at studentene fikk tilbud om å skrive ferdig før de måtte evakuere.

Bli kjent med trehusbyen LevangerKreditering: Visit Innherred


Det er altså ingen grunn til at ikke studentene skal trives i denne koselige småbyen med nærhet til sjø. Hva må til for at flere av dem tar turen fra Røstad ned til sentrum og oppfatter byen som en student- og universitetsby?

- At en by får et universitet, er det viktigste som kan skje en by og dens byutvikling. Det gir kompetansearbeidsplasser, det gjør noe med tenkemåten og det kritiske perspektivet, sier Leirset.

Både Bodø og Tromsø har tjent på å ha et universitet, mener han. Han viser til at  Bodø blir europeisk kulturhovedstad, ei massiv satsing der universitetet spiller en stor rolle. Likedan fikk UiT stor betydning for oppbygging av Tromsø som et urbant sted.

- Det å være med å bygge opp et universitet, er noe av det mest spennende du kan gjøre som akademiker. Det er artig å bidra til at et sted utvikler seg. Nå kommer det en mulighet rekende på ei fjøl for Levanger by og kommune. Kommunen må utvikle byen og vi universitetet, sier han.

- Lær av Trondheim!

På dagens kommunestyremøte legger Oda Okkenhaug fram forslag til følgende vedtak:

- Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en egen sak om hvordan studentene kan bli bedre ivaretatt i Levanger.

- Kommunestyret ber kommunedirektøren legge forholdene til rette slik at Nord universitet sin aktivitet kan spres til sentrum av Levanger.

- Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram forslag på sammensetning og mandat for samarbeidsorgan med representanter for Nord universitet, Studentrådet, administrasjonen og politikere, som får i oppdrag å foreslå strategi og tiltak for utviklingen av campus Røstad.

Da Okkenhaug var i møte med representanter fra Nord universitet på mandag, kom det opp et forslag om at onsdagskaféen til studentene kanskje ikke alltid må være på campus. Den kan flyttes til ulike lokasjoner i sentrum. Da universitetsbyen Levanger nylig var tema på et debattmøte under vignetten Lytring, var en av idéene som ble kastet fram å få en kafé på dagtid i Levanger.

- Skal studentene trekke til byen, må det være ulike aktiviteter der som gjør at de trives, for eksempel kaféer der de kan lese og studere. Hvis det skal være studentdrevet, må det være vilje blant studentene til å gjøre dette, sier hun. 

Som student i snart fire år ved NTNU ser Okkenhaug at Trondheim har gjort mye riktig for studentene. Studentersamfundet har mange artige aktiviteter å tilby og både restaurant og kafé blir besøkt av folk i alle aldre.

- Kan vi lage et slags minisamfund i Levanger hvor alle kan møtes, så hadde det vært fantastisk, sier hun engasjert.

LES OGSÅ: Nord-styret vedtok nedlegging av tre studiesteder

LES OGSÅ: Eit skinnhellig krav frå rektorane om autonomi

Rom for å satse og utvide

Ordfører Anita Ravlo Sand har også tent på ideen om Levanger som en universitetsby. I et innlegg nylig i Trønder-Avisa skriver hun at hun oppfatter begrepet universitetsby som en by der universitet, kommune, region, sykehus, kultur- og næringsliv og frivillige organisasjoner har et omfattende og strategisk samarbeid. Universitetet blir i større grad inkorporert i byen.

Videre skriver hun:

«Gjennom å arrangere eller legge til rette for aktiviteter og tilbud som konserter og andre kulturopplevelser, åpne forelesninger, kurs i akademisk skriving, debatter, quizkvelder og temakvelder vil studentene få et variert tilbud også utenfor campus, samtidig som de blir mer synlige i bybildet.»

To viktige forhold er til stede for at vekst kan skje, ifølge Leirset: Det er muligheter for å utnytte bygningskapasiteten mer og også plass til nye bygg. Nå bygges det 150 studentboliger. Den satsinga som nå foregår på Røstad, gir også grunnlag for å utvikle utdanningstilbud som ikke finnes i dag. Ikke noe er bestemt, understreker Leirset, men det er en framtidig ambisjon om å utvikle ei juristutdanning. I dag har Levanger flere utdanninger med juridiske emner, som det kan bygges videre på. 

- Om ti år vil det være en campus her på Levanger med en helt annen potens enn i dag. Kommunen og omlandet må se potensialet i det som nå skjer, dette kan bli så stort som man politisk sett er i stand til å gjøre det, sier Espen Leirset.

Espen Leirset er stipendiat på Røstad (campus Levanger).  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Espen Leirset er stipendiat på Røstad (campus Levanger).   Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

LES OGSÅ: Derfor bør du studere ved Nord universitet

LES OGSÅ: Sand mellom tærne på campus Levanger

Rundt et tun finner vi nye og gamle bygninger om hverandre. I den tidligere bestyrerboligen sitter ledelse og administrasjon på Røstad.  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Rundt et tun finner vi nye og gamle bygninger om hverandre. I den tidligere bestyrerboligen sitter ledelse og administrasjon på Røstad.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

Hovedbygget sett fra baksiden.  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Hovedbygget sett fra baksiden.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

Skilt på både norsk og samisk: Nord universitet har nasjonalt ansvar for sørsamisk og lulesamisk språk og kultur i lærerutdanningene.  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Skilt på både norsk og samisk: Nord universitet har nasjonalt ansvar for sørsamisk og lulesamisk språk og kultur i lærerutdanningene.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

Campusen på Røstad er stolt av sitt nasjonale ansvar og har til og med ei sørsamisk torvgamme på campusen. Den er bygget på tradisjonelt vis av treverk, never og torv. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Campusen på Røstad er stolt av sitt nasjonale ansvar og har til og med ei sørsamisk torvgamme på campusen. Den er bygget på tradisjonelt vis av treverk, never og torv.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Dette er Nylåna. Her holder lærerutdanninga til. I samme bygning er kantina, som er et samlingspunkt på campusen.  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Dette er Nylåna. Her holder lærerutdanninga til. I samme bygning er kantina, som er et samlingspunkt på campusen.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

I et eget lite hus sentralt på gårdstunet holder Røstad scene til. Her står musikkstudentene for en halvtimes huskonsert hver fredag.  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

I et eget lite hus sentralt på gårdstunet holder Røstad scene til. Her står musikkstudentene for en halvtimes huskonsert hver fredag.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

– Et virus skal ikke stoppe meg!

To ganger i året går Klovneløpet av stabelen i studentbyen Trondheim. På grunn av koronaviruset gjennomføres vårens etappe med én mann – og ikke i Trondheim.

Kommentar:

Åpne landskap post covid-19

Det skal bli interessant å følge NTNU-ledelsens kamp for å tvinge ansatte med cellekontor ut i åpne landskap til høsten. Pleksiglassprodusentene kan gå gode tider i møte.

Forskningsleder går av etter konflikt med EU

Professor Mauro Ferrari går av som leder for Det europeiske forskningsrådet (ERC) i frustrasjon over måten koronapandemien håndteres på i EU. Men han var allerede bedt om å trekke seg.

Doktorkandidat overlevar på under 3000 kroner i månaden

Når han har betalt husleiga, har doktorkandidat Seid Mussa Ahmed 2648 kroner igjen å leva av. Statsråd Henrik Asheim vil no ta opp situasjonen til internasjonale studentar.