Styrevalget: Oppslutning på det jevne

Knappe 44 prosent av de fast vitenskapelige ansatte avga stemme ved årets styrevalg. For de teknisk-administrativt ansatte er stemmeprosenten på 32, midlertidige 20.

Valget til NTNUs styre 2021: Tallenes tale.
Valget til NTNUs styre 2021: Tallenes tale.
Publisert Sist oppdatert

De nettbaserte stemmeurnene til årets styrevalg ved NTNU ble lukket klokka 22 onsdag kveld. Da hadde de vært åpne siden mandag. Til sammen fem representanter skal velges: Tre for de faste vitenskapelige og én hver fra de teknisk-administrative og de midlertidig vitenskapelige ansatte. 23 kandidater har stått på valg.

Før vi får vite hvem som ble valgt må valgstyret først godkjenne resultatet, og deretter informere Rektor offisielt. Det er ventet at valgresultatet vil bli offentliggjort mot slutten av arbeidsdagen.

Det som imidlertid er klart, er størrelsen på valgdeltakelsen. Den viser at for den tyngste gruppens del, de faste vitenskapelige, er oppslutningen omtrent som for fire år siden. For de teknisk-administrative erfarer man en merkbar nedgang på fem prosent, fra 37 til 32, mot en framgang for de midlertidige på seks prosent, fra 14 til 20.

Denne gruppen velger representant årlig, mens tabellen under viser oppslutning fra hovedvalgene hvert fjerde år.

Om man ser på tendenser over år, skjer det en signifikant endring i de faste vitenskapeliges interesse for å delta før og etter NTNU-fusjonen i 2015. Før den tid lå deltakelsen i «gamle NTNU» og vippet på omkring 50 prosent.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.