Ytring:

Konkret i kampen for kjønnsbalanse

«Det vil ta tid og vi vil ikke få til alt, men vi vil få til mye» skriver forfatteren av denne ytringen om kjønnsbalansen ved NTNU.
«Likestilling- og mangfoldsarbeid er svært viktig for vårt universitet og vår rolle i samfunnet. Så er det slik at NTNU har en (lang) vei å gå før vi kan si oss fornøyde med innsatsen og resultatet» skriver Toril A Nagelhus Hernes i denne ytringen. 
        
            (Foto: Thor Nielsen, NTNU)

«Likestilling- og mangfoldsarbeid er svært viktig for vårt universitet og vår rolle i samfunnet. Så er det slik at NTNU har en (lang) vei å gå før vi kan si oss fornøyde med innsatsen og resultatet» skriver Toril A Nagelhus Hernes i denne ytringen.  Foto: Thor Nielsen, NTNU

Viviann Anette Lagesen, professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, etterlyser tydelige grep for å oppfylle NTNUs mål om å være et likestilt og mangfoldig universitet, i sin ytring i Universitetsavisa 1.november. Ytringen peker på helt sentrale problemstillinger knyttet til kjønnsbalanse og presenterer konkrete grep for forbedring, og bidrar slik med kunnskap om dette viktige arbeidet.

Konkret om kjønnsbalanse


Jeg vil slå fast nok en gang: Likestilling- og mangfoldsarbeid er svært viktig for vårt universitet og vår rolle i samfunnet. Så er det slik at NTNU har en (lang) vei å gå før vi kan si oss fornøyde med innsatsen og resultatet. Der er Lagesen og jeg helt enige. Arbeidet med kjønnsbalansen er komplekst og mangfoldig, slik jeg ytrer det i innlegget om hvordan NTNU ønsker å forbedre sin satsning på likestilling og mangfold, i Universitetsavisa 9. oktober. Vi jobber helhetlig og gjennomgående for å forbedre kjønnsbalanse. Vi fokuserer også på å konkretisere tiltakene ytterligere og med nye tiltak, slik Lagesen etterspør.

Likestillingskompetanse hos ledere


Lagesen slår fast innledningsvis at kompetanse på å gjennomføre gode ansettelsesprosesser er kritisk. Hun argumenterer for at instituttledere må tilbys opplæring i hvordan de kan gå frem for å fremme bedre kjønnsbalanse og mangfold slik det står i Handlingsplan for likestilling og mangfold for NTNU. NTNU ønsker å øke bevisstheten og kunnskapen om kjønnsbalanse i ansettelser hos ledere gjennom flere tiltak.

I rektors møte med instituttlederne 29.10, var nettopp dette et sentralt tema. Lederes handlingsrom og ansvar i rekrutterings- og ansettelsesprosesser var HR og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes sitt hovedfokus i sin dialog med ledere fra hele NTNU. Gjennom gruppearbeid fikk de bryne seg på konkrete utfordringer de kan møte relatert til kjønnsbalanse. Dekan ved Det humanistiske fakultet, Anne Kristine Børresen, delte også sine erfaringer fra den omtalte ansettelsessaken ved institutt for filosofi hvor man utelukkende ansatte menn i 10 nyoppretta stillinger. Erfaringer fra denne saken, blant annet, gjør at vi nå for eksempel oppfordrer ledere til å bruke kallelser der det åpenbart er store forskjeller til det underrepresenterte kjønn.

5 mill. nok til likestilling- og mangfoldsmidler fordeles i 2020


Fordelingen av midlene i kommende års budsjett er også klare fra Utvalg for likestilling og mangfold. Søknader fra fakultetene var 9 639 180 NOK, og på grunn av svært gode søknader har vi økt tildeling i 2020 til 5 501 640 NOK. Den store pågangen av søknader om støtte til tiltak på dette området tyder på at det er økende oppmerksomhet rundt temaet og mulighetene som ligger i midlene og det viser at kjønnsbalanse er noe man har i fokus ved hele NTNU. Det er vi glade for. Vi ser at det nå er større fokus på kjønnsbalanse i rekruttering av studenter og nesten halvparten av søknadene dreier seg om rekrutteringstiltak, total kr. 4 831 400. I tillegg søkes det om store beløp til startpakker, total kr. 1 922 280,- og kvalifiseringsstipend kr. 1 650 000, og til arbeidet med letekomiteer. Både startpakker og kvalifiseringsstipend har vist gode resultater i årenes løp. For eksempel har nærmere 70 % av kvinner som har fått tildelt kvalifiseringsstipend, kvalifisert seg til professorstilling 3 år etter tildelt stipend. På denne bakgrunnen vil samtlige søknader om kvalifiseringsstipend innvilges. Fakultetene bidrar også med egeninnsats i finansiering av disse stipendene.

Oversikt over samlede søknadsbeløp og tildelte midler fra sentralt fordelt på de ulike tiltakene for likestillings- og mangfoldsmidler for 2020:

 
 

Fast og fleksibel jobb


Lagesen viser til rapporten om ansettelsesprosessene ved filosofistillingene og 12 konkrete forslag til hva som bør gjøres for å øke mulighetene for å få ansatt godt kvalifiserte kvinner. Dette er gode råd og samtlige punkter er viktige. Flere forslag er tiltak som vi allerede gjør, noen er vi i gang med og andre vil vi vurdere. I tillegg vet vi at godt arbeidsmiljø, faste stillinger og fleksibilitet er viktige faktorer for å forbedre kjønnsbalansen. Ved NTNU skal det være mulig å kombinere en karriere med et godt familieliv, for begge kjønn.

Tenker nytt


Utfordringen er å utvikle mer konkrete og effektfulle satsninger, sier Lagesen i sin ytring. Det har hun helt rett i. Men vi er i gang med å konkretisere NTNUs institusjonelle grep for å forbedre kjønnsbalansen, og vi ser at vi må tenke langsiktig. Det vil ta tid og vi vil ikke få til alt, men vi vil få til mye.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Disputerer om erfaringene med å sitte ni år i fengsel

Han satt over ni år i fengsel. 26. august disputerer Andreas Ribe-Nyhus med avhandlinga «Indre og ytre soning».

Syv av åtte fakultet har ikke planer om ekstra koronatiltak

Torsdag ble det kjent at et fakultet ved NTNU har innført innreisekarantene for ansatte. De øvrige fakultetene forholder seg foreløpig til NTNU og myndighetene sine retningslinjer.

At «tyskervitsen» ble en sak, er problematisk på mange måter

Når folkeskikk settes opp mot ytringsfrihet, ender vi med at bare ufarlige utsagn kan fremmes.

Anbefaler munnbind i enkelte situasjoner

Helsedirektoratet ønsker nå bruk av munnbind enkelte steder og i enkelte situasjoner.