Får kritikk for tett relasjon:

Borg har vært mentor for Børresen

- Rektor har vært mentor for dekanen på HF. Tette relasjoner på kryss og tvers har preget behandlingen av konflikten ved Institutt for historiske studier, sa Aksel Tjora da rapporten om gjenoppretting av arbeidsmiljøet ble forelagt NTNUs styre.

Aksel Tjora tok opp rektor Anne Borgs relasjon til dekan Anne Kristine Børresen under torsdagens styremøte. - Eksempel på for tette relasjoner, mente Tjora.
Publisert Sist oppdatert

«Gjenopprettingsarbeidet ved Det humanistiske fakultet Institutt for moderne samfunnshistorie og Institutt for historiske og klassiske studier» var overskriften på rapporten som HF-dekan Anne Kristine Børresen, i rollen som saksbehandler, presenterte for styret torsdag. Notatets formål var å gi forsamlingen en oppdatering på hvordan man arbeider for å gjenopprette arbeidsmiljøet, samt kollegial tillit, ved det gamle IHS, som ble besluttet delt høsten 2019. Det var styret som hadde bestilt denne rapporten.

Tillit, og fraværet av tillit, sto sentralt da styrets medlemmer tok ordet for å kommentere innholdet. En av dem som tok ordet tidlig, var Kristin Melum Eide.

- Jeg lurer på i hvilken grad ledelse og gjenopprettingsgruppe opplever at dere har tillit blant de ansatte ved de to instituttene, spurte hun.

Til stede under presentasjonen var, foruten Børresen, de to nye instituttenes ledere Karl Erik Haug og Jan Frode Hatlen.

Ekstern styrerepresentant Nina Refseth fulgte opp ved å snu problemstillingen og spørre om ledelsen opplever at de ansatte i det nå delte historiemiljøet virkelig ønsker at dette skal gå bra.

- Preget av svada

Så tok Aksel Tjora ordet. Han koplet tilbake til Melum Eides innfallsvinkel, hvor vidt ledere nyter tillit blant de ansatte.

Tjora hadde lite godt å si om dokumentet om gjenopprettingsarbeid som dekanen har ført i pennen.

- Jeg leser dette som ren historiefortelling. Dokumentet er lite konkret og framstår som noe som primært skal overbevise NTNU-styret om at ting går greit. Men dette dokumentet overbeviser ikke meg om at ting går greit. Det er preget av svada, og ført i pennen i et slags konsulentspråk, sa Tjora.

Styrerepresentanten stilte så spørsmål ved HF-dekan Anne Kristine Børresens rolle som saksbehandler av dokumentet som ble lagt fram for styret.

- Børresen har vært part i konflikten ved daværende Institutt for historiske studier. Så sitter hun som saksbehandler her. Dette henger ikke på greip, sa Tjora.

Borg som mentor for Børresen

«Tette relasjoner på kryss og tvers» preger denne prosessen på et svært uheldig vis, etter hans oppfatning.

- Ved et evenement tidlig på nyåret viste rektor Anne Borg til sin tette relasjon til Anne Kristine Børresen, som hun har vært mentor for. Jeg blir oppgitt over at man ikke greier å kjøre denne prosessen på et vis hvor man gjenoppretter tillit, sa Aksel Tjora.

Deretter gikk ordet til ansattrepresentant Tim Torvatn, som stilte spørsmålet om man har tilstrekkelig med data om hvordan ansatte opplever utviklingen.

Nakstad: - Dette lar vi ligge

- Dette som går på Anne Borg her, det lar vi ligge, sa styreleder Nils Kristian Nakstad straks etter, før han ga ordet til Borg. Rektor startet med å minne om at det var styret som overlot gjenopprettingsarbeidet til HF-dekanen.

- Til Aksel vil jeg si at jeg var mentor for Anne Kristine tidlig på 2000-tallet, men det påvirker ikke meg og mine vurderinger i dag, sa rektor Anne Borg.

Så la hun til:

- Om ikke dette arbeidet for gjenoppretting skulle bli utført av disse organene, skjønner ikke jeg hvordan vi skulle få dette til.

Deretter tok Børresen ordet.

Børresen: - Strekk i laget

- Til spørsmålet fra Nina om de ansatte er med på arbeidet vi gjør, vil jeg si at det nok er strekk i laget. Det kommenterer vi også i rapporten. Til Aksel vil jeg si at det ikke var vår intensjon å lage et dokument som først og fremst skulle være optimistisk og overbevise styret, sa hun.

Tjoras påpekning av hennes dobbeltrolle som part i IHS-konflikten og som ansvarlig for den pågående gjenopprettingsprosessen kommenterte hun slik:

- Jeg ser det stilles spørsmål ved meg og min rolle. Jeg tenker at dette er en prosess som må forankres i linja, sa Anne Kristine Børresen, og la til at hun har et støtteapparat omkring seg i utøvelsen av disse oppgavene.

Anne Kristine Børresen til UA i 2004: - Et annet stort forbilde er min mentor, professor Anne Borg ved Institutt for fysikk

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.