Studenttinget unngår representantkrise med stort opptak

Disse skal erstatte de ti representantene som sluttet midt i perioden.

Leander Prag Sømme blir en av de som vil få tilbud om plass som fast representant.
Publisert
Fakta

Disse ble valgt inn som vara

Trondheim

1. Sindre Vie Jørgensen

2. Kristian Karlsby

3. Nimrah Khan

4.Anna Elizarova Jøntvedt

5. Thomas Meinicke

6. Sophie Lenz

7. Usman Hussain

8. Sukrit Baral

9. Leander Prag Sømme

10. Thea B. Christensen

11.Trine-Elise Straumhaug

12. Samuil Simeonov

13. Aleksander Torsteinbø

14. Daniel Celcius Hansen

15. Nora Olafsen

Gjøvik

1. Ulrik Jørgensen Omre

Forrige uke omtalte Universitetsavisa en plutselig mangel på faste representanter hos Studenttinget NTNU. Dette etter en rekke kandidater besluttet å trekke seg midtveis i sin valgte periode.

Studenttinget risikerte å ikke være vedtaksdyktige om de ikke supplerte sine varalister. Dette problemet lyktes de likevel å unngå med å velge inn en rekke nye vararepresentanter.

Da Universitetsavisa snakket med Studenttingets leder forrige uke var det kun fire som hadde meldt sitt kandidatur. Men mandag viste det seg at Studenttinget hadde fått en voldsom pågang opp mot fristen. Med hele 17 kandidater. Hvorav 16 var fra Trondheim og en fra Gjøvik. En trakk seg i forkant av valget og de resterende ble valgt inn.

Les også: Stort frafall i studentdemokratiet: 40 prosent slutter midt i perioden.

Det var ti ledige plasser som fast representant i forkant av valget og ved slutten av valget trakk en av de faste representantene seg ettersom hun kun hadde deltatt for å sikre vedtaksdyktighet for suppleringen.

Den ene kandidaten fra Gjøvik, samt de ti øverste varaene fra Trondheim vil da få tilbud om å bli faste representanter for å erstatte de som har valgt å trekke seg.

- Jeg synes det er gledelig å se så mange flinke studenter som som har lyst til å representere sine medstudenter i Studenttinget, sier leder Astrid Hilling.

I tillegg valgte Studenttinget en ny representant til sin Kontrollkomité. Kontrollkomitéen er tingets kontrollorgan. Håkon Gravem Isaksen var eneste kandidat og ble også valgt.