hovedbygget: kd går for alternativ 2b

NTNU ønsket seg 2A: 2B fører til at NTNU totalt får mindre arealer å rutte med, sier Haugstad

Kunnskapsdepartementet har falt ned på alternativ 2B i campussamlingen. Bjørn Haugstad forklarer hvorfor NTNU ønsket seg et annet alternativ.

NTNU foretrakk alternativ 2A, fordi dette ville medføre mindre ombygging av Hovedbygget. Men KD vil det annerledes.
Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er oppdatert 08:05 med Haugstads kommentarer.

KDs valg innebærer en større ombygging av Hovedbygget, og at 221 ansatte må flytte ut derfra.

Linda Sunde Eriksen, prosjekteier i Statsbygg, sier til UA at hun kan bekrefte at Kunnskapsdepartementet har bedt NTNU Campussamlingsprosjektet om å gå videre i planleggingen av 2B.

Prosjekteier Linda Sunde Eriksen i Statsbygg sier de er tilfreds med å ha fått vite hvilket alternativ de skal jobbe videre med.

Forskjellen på de to forslagene 2A og 2B, er at 2 B innebærer en større ombygging av Hovedbygget.

Hanna Maria Jones, konstituert prosjektdirektør for NTNUs campusutvikling, har tidligere forklart at i begge alternativene er det planlagt å bygge på et tilbygg på baksiden av Hovedbygget og en ombygging av 3.800 kvadratmeter inne i Hovedbygget. I 2B foreslår man å ombygge 5.300 kvadratmeter ekstra i Hovedbygget.

Med dette forslaget må 221 ansatte flyttes ut av Hovedbygget.

- Vi er tilfreds med at vi nå har fått klarhet i hvilket alternativ vi skal jobbe videre med og at Statsbygg og NTNU kan jobbe mot nye milepæler i prosjektet, sier Eriksen i en epost til UA.

Les også: NTNU og Statsbygg uenige om ombygging av Hovedbygget

Større fellesareal i Hovedbygget

Hun forteller at man nå skal nå innplassere et større felles lærings- og knutepunktsareal fra Dragvoll.

- Dette mener vi gir flere funksjoner og en bedre samling sentralt på Gløshaugen. Det gir en innretning på Hovedbygningen som gjør at det blir et mer levende bygg, og at vi i større grad kan skape et felles sted for læring og studentaktivitet, sier Eriksen.

Hun viser til at dette alternativet innebærer økt grad av ombygging fremfor nybygg, noe som er fordelaktig i et kostnads- og miljøperspektiv.

- Alternativ 2B gir en høyere måloppnåelse og ut fra en samlet vurdering flere gevinster knyttet til både konsept, miljø og kostnad, mener hun.

Les også: Større utbygging vil gjøre Hovedbygget til mer levende bygg.

Universitetsavisa har foreløpig ikke lyktes i å få kommentar fra NTNU til saken.

NTNU ønsket alternativ 2A

NTNU-ledelsen har tidligere vært tydelige på de ønsker alternativ 2A. Organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad har blant annet påpekt at 2B går over den øvre rammen for campussamling på 91 000 kvadratmeter, og at det er uklart hvordan disse skal dekkes inn.

- Dessuten er vi bekymret for at det å ombygge større deler av et fredet bygg som Hovedbygget vil medføre uforutsette kostnader som må spares inn ved å kutte i andre deler av prosjektet, sa Haugstad sist UA skrev om saken.

Riksantikvaren har også sagt at endringene som er foreslått i Hovedbygningen er i direkte konflikt med fredningen og hovedbygningens nasjonale verdier. Dette gjaldt både alternativ 2A og 2B.

Statsbygg svarte til dette at de vil gjøre justeringer i planforslaget som er i tråd med fredningsvedtaket.

Haugstad: NTNU får mindre areal å rutte med

Direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad bekrefter i en epost at KD har tatt beslutning om at det er 2B som skal legges til grunn i det videre arbeidet med campussamling. Denne beslutningen er tatt på tross av NTNUs klare tilrådning om alternativ 2A.

- Dette innebærer økt økonomisk usikkerhet, kommenterer Haugstad.

Haugstad sier videre:

- NTNU baserte vårt råd om 2A på følgende forhold: For det første forutsetter 2B at arealene som flyttes fra Dragvoll erstattes ved å ta i bruk og ombygge 5 300 kvadratmeter som allerede er i bruk på Gløshaugen. Det betyr at NTNU totalt sett har færre kvadratmeter etter campussamlingen er gjennomført, og vi er allerede svært presset på arealer, særlig på Gløshaugen.

Haugstad framholder at alternativ B legger en arealramme på 93.600 kvadratmeter til grunn, mens regjeringen har slått fast at øvre arealramme for campussamling er 91.000 kvadratmeter. Det er uklart hvordan disse ekstra 2.600 kvadratmeter skal håndteres.

- For det tredje mener NTNU at en større ombygging av Hovedbygningen vil innebære økt økonomisk usikkerhet i prosjektet, og vi er bekymret for hvordan eventuelle kostnadsoverskridelser vil påvirke totaliteten i campussamling. Til sist er Hovedbygningen fredet og vi har vært usikre på hvordan 2B vil ivareta vernebestemmelsene. Nå ser vi at Riksantikvaren er skeptisk, og avventer videre prosess.

Kort oppsummert så sier Haugstad at den viktigste begrunnelsen fra NTNU sin side er at 2B fører til at NTNU totalt får mindre arealer å rutte med.