Ti personer vil bli NTNUs nye rektor

Her er søkerlista til jobben som rektor ved NTNU.

Per Michael Johansen, Tor Grande, Monica Rolfsen, Dag Rune Olsen og Anne Borg er blant dem som har søkt på rektorjobben.
Publisert Sist oppdatert
Per Michael Johansen har vært rektor ved Aalborg universitet siden 2014. Nå ønsker han å bli NTNU-rektor.
NTNU-dekan Monica Rolfsen er blant søkerne til den ledige rektorstillingen.
UiB-rektor Dag Rune Olsen ønsker å bli NTNU-rektor.
Anne Borg er konstituert NTNU-rektor og vil ha jobben permanent.

Konstituert rektor Anne Borg, dekan Monica Rolfsen ved NTNUs Fakultet for økonomi og UiB-rektor Dag Rune Olsen har allerede bekreftet at de skulle eller har søkt jobben.

Borg er konstituert rektor etter at Gunnar Bovim gikk av i august.

Ti søkere

Søknadsfristen gikk ut fredag 11. oktober. Nå er det klart hvem som ønsker å bli NTNU-rektor. Blant søkerne finner vi blant annet nevnte Borg, Rolfsen og Olsen. Danske Per Michael Johansen, som er rektor ved Aalborg universitet, har også søkt jobben. Han har ikke vært nevnt i spekulasjonene i forbindelse med utlysningen. Johansen har vært Aalborg-rektor siden 2014 og er opprinnelig fysiker.

Det er sju menn og tre kvinner blant de ti søkerne.

Dette er søkerlista som UA har fått innsyn i. Den beskriver oppgitt navn, alder, arbeidssted, bosted og kjønn:

Syed Toqueer Akhter (52) Jobbsøker/student, Oslo (Mann)

Thorbjørn Gaarder (64) Chief Credit Officer – Dominion Bank, Oslo (Mann)

Anne Borg (61) Konstituert rektor - NTNU, Trondheim (Kvinne)

Per Michael Johansen (59) Rektor – Aalborg Universitet, Aalborg (Mann)

Rudranarayan B (31) Supervisor - AIIMS, New Delhi (Mann)

Monica Rolfsen (53) Dekan - NTNU, Trondheim (Kvinne)

Dag Rune Olsen (57) Rektor – Universitetet i Bergen, Oslo (Mann)

Tor Grande (56) Professor/prodekan – NTNU Trondheim

Søker unntatt offentlighet - Kvinne

Søker unntatt offentlighet - Mann

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

I utlysningen går det frem at den nye rektoren ansettes på åremål for 5,5 år med varighet til og med 31.07.25. Ifølge styreleder Svein Richard Brandtzæg er det ønskelig å ha en kandidat klar like etter nyttår. Brandtzæg har sagt at det vil bli minst to intervjurunder med de interessante kandidatene.

NTNU søker en rektor som har førstehånds erfaring fra universitetets kjerneområder og høy vitenskapelig kompetanse innenfor ett av universitetets fagområder. Det er et krav til at aktuelle kandidater skal kunne vise til omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorganisasjoner.

Skal være synlig aktør

Ifølge kvalifikasjonskravene i utlysningen skal aktuelle kandidater blant annet ha gode strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet, samt tydelige visjoner og evne til å omsette til disse til handling.

Den nye rektoren skal også være en synlig aktør og promotrere NTNU i den offentlige debatten. Videre er et av kravene at rektoren skal ha en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog. Som i alle lederstillinger ved NTNU skal det tillegges vekt om kandidaten har kunnskap om og erfaring fra likestillingsarbeid.

Internasjonale søkere kan få problemer med å oppfylle kravet om at den nye rektoren skal ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandidanisk språk, i tillegg til engelsk.

NTNUs nye rektor blir øverste leder for 42 000 studenter og 8000 ansatte fra mer enn 90 land

LES OGSÅ: Disse nevnes som mulige rektorkandidater
LES OGSÅ: Anne Borg vil søke på rektorjobben
LES OGSÅ: Monica Rolfsen ønsker også å bli NTNUs rektor
LES OGSÅ: Dag Rune Olsen vil bli NTNU-rektor