Eikrem valgt til leder for Demokratene i Trondheim

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem er nyvalgt leder for partiet Demokratene i Trondheim. Mens NTNU har iverksatt avskjedigelsessak mot ham, kaster han seg nå inn i høstens valgkamp.

Øyvind Eikrem i valgkampmodus da han forsøkte å bli valgt inn i NTNU-styret. Det gikk ikke. I stedete er han nyvalgt leder for partiet Demokratene i Trondheim.
Publisert Sist oppdatert

For fire år siden ble han anklagd av sin instituttleder ved Institutt for sosialt arbeid for ikke å overholde instituttets verdinormer. Årsaken var et intervju i Resett, hvor han kommenterte et dobbeltdrap i Trondheim, hvor offer og gjerningspersoner var afghanske asylsøkere. Uttalelsene fikk instituttlederen til å hevde at «hele instituttets omdømme blitt skadet fordi du står fram som forsker og 1. amanuensis ved ISA.» Eikrem ble videre bedt om «å gå i seg selv.»

Om det er det han nå har gjort vites ikke, men ifølge Resett fant Eikrem tidligere i år at da Geir Ugland Jacobsen, etter å ha blitt ekskludert fra Fremskrittspartiet meldte seg inn i Demokratene, har partet fått en ny giv og bredere appell.

Er anti-globalist

Til Universitetsavisa sier Eikrem at Demokratene var det partiet som står han nærmest politisk.

- Demokratene er blitt benevnt som et nasjonalkonservativt parti. Synes du det passer?

- Det kan ha mye for seg. Selv karakteriserer det seg som et anti-globalistisk parti. Det stemmer godt med hvor jeg står. Nasjonal sjølråderett er svært viktig. Overnasjonale organer som EU undergraver folkets demokratiske mulighet til å bestemme selv i viktige nasjonale spørsmål.

LES OGSÅ: Eikrem stiller til valg til NTNU-styret

- Demokratene er det parti som står svenske Sverigedemokratene nærmest. Dette partiet har røtter i nazismen. Er du bekvem med å befinne deg i et slikt politisk landskap?

- Det synes jeg er et uhyre oppkonstruert spørsmål – å kople partiet til et svensk parti som har sin spesifikke fortid. Du kunne like godt ha koplet dagens Senterparti til Vidkun Quislings Bondeparti, og se hvor det bringer deg.

- Hvordan står Demokratenes politiske ideologi i forhold til de verdier faget sosialt arbeid bekjenner seg til?

- Mitt fag er psykologi. Jeg kan ikke skjønne at det skulle være noe problem å kombinere dette med mitt politiske engasjement.

Søker ikke politisk karriere

Ved å la seg velge til et lederverv i et politisk parti risikerer NTNU-ledelsen at avskjedigelsesprosessen mot Eikrem får en ekstra dimensjon. Dette vil han ikke kommentere. På spørsmål om han satser på en politisk karriere om prosessen ender med avskjedigelse, svarer Eikrem slik:

- Det kan jeg ikke tenke meg. Man kan vanskelig livnære seg som lokal leder for Demokratene. For øvrig er jeg sikker på at jeg ikke kommer til å bli avskjediget.

- Hvorfor ikke?

- Jeg kjenner sakens dokumenter, og har kommet til at motparten ikke har noen sak.

- Ifølge Adresseavisen opplyser HR/HMS-sjef Arne Kristian Hestnes at avskjedigelselsessaken mot deg kommer opp i NTNU-styret i oktobermøtet?

- Det er helt nytt for meg. Jeg forholder meg til at saken per nå ligger hos SU-utvalget ved fakultetet. Det ville være meget merkelig hvis Hestnes vet utfallet av deres behandling før den engang har funnet sted, sier Eikrem.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.