Universell utforming

Sosiale soner i trappeløp bryter med byggeforskrifter

Direktoratet for byggkvalitet slår fast at Statsbygg og NTNU ikke har tolket regelverket korrekt.

Slik så arkitektene for seg at de sosiale sonene i Helgasetr kunne være. Effektiv utnytting av plass, mente NTNU, mens rullestolbrukere reagerte på at de ville bli utestengt. .
Publisert Sist oppdatert

- Det er tilfredsstillende at direktoratet støtter vårt syn i denne saken, sier regionkontorleder Kristian Lian i Norges Handikapforbund Trøndelag.

Helgasetr var opprinnelig planlagt med sosiale soner i trappeoppgangene. Dette reagerte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) kraftig på. De mente slike sosiale soner hindrer universell utforming: Sitter du for eksempel i rullestol, blir det vanskelig for deg å komme deg opp eller ned trappetrinnene som fører til sosiale soner. Dermed blir du utestengt fra sosial og faglig interaksjon som vil foregå i disse sonene. Et brudd på plan- og bygningsloven, mente FFO.

LES OGSÅ: Reagerer på mangelen på universell utforming i Helgasetr

LES OGSÅ: NTNU inviterte til forsoningsmøte om universell utforming

- Lov med sosiale soner

- Godt å få ei avklaring, sier Kristian Lian i Norges Handikapforbund.

Etter all kritikken har Statsbygg og NTNU bestemt at det likevel ikke blir sosiale soner i trappeoppgangene. Samtidig har de, ifølge Norges Handikapforbund, argumentert med at unntaksbestemmelser gjør det mulig med slike soner.

I et svar til FFO i mai – da det fortsatt var aktuelt med sosiale soner - svarte prosjektdirektør Merete Kvidal følgende:

«NTNU har fått bekreftet fra Statsbygg at forskriftskrav til universell utforming er ivaretatt».

Videre sa prosjektleder Jens Kristian Hersløv i Statsbygg til UA:

- Løsningen med sosiale soner i trappeløp er ikke et brudd på plan- og bygningsloven, men vi vurderer løsningen på nytt sammen med oppdragsgiver, entreprenør og deres arkitekt.

Kristian Lian i Norges Handikapforbund forklarer hvorfor de tok kontakt med direktoratet:

- Statsbygg og NTNU sa at løsningen ikke var ulovlig, men valgte å gå bort fra den likevel. Vi mener at de ikke kan tolke unntaksbestemmelsene slik de har gjort, derfor kontaktet vi Direktoratet for byggkvalitet, forteller Lian.

Alle soner må være universelt utformet

Direktoratet konkluderer:

«Unntaksbestemmelsen i TEK17 § 12-7 sjuende ledd gjelder ikke for sosiale soner».

Bestemmelsen sier at i byggverk med krav om universell utforming, som har mange rom med samme funksjon, er det tilstrekkelig at 1/10 av rommene er universelt utformet.

Direktoratets vurdering er:

«Bestemmelsen sier videre at dette gjelder likevel ikke der den forutsatte bruken tilsier at flere eller alle rom skal være universelt utformet.»

De peker på at unntaksregelen ikke gjelder for rom som anvendes til teater og film, dersom de ulike rommene har forskjellige tilbud. «På lik linje med rom for film og teater, anser vi, at hver enkelt sosial sone i et byggverk kan by på forskjellige tilbud.»

Alle brukere av et byggverk med krav om universell utforming skal ha mulighet til å følge de forskjellige tilbudene, heter det i svarbrevet fra Direktoratet for byggkvalitet. Som avslutningsvis skriver at unntaksbestemmelsene derfor ikke kommer til anvendelse, da den forutsatte bruken av sosiale soner krever at alle må være universelt utformet.

- Det er godt å få avklart dette og å få bekreftet at vår tolkning av regelverket var riktig. Dette er ei veldig prinsipiell avklaring som vil ha stor betydning for utforming av bygg i framtida. Nå vil vi jobbe for å få gjort denne avklaringa kjent i fagmiljøene slik at dette ikke gjentar seg i andre skolebygg, sier Kristian Lian i Norges Handikapforbund.

- Vil følge direktoratets vurdering

Universitetsavisa har latt Statsbygg se svaret fra Direktoratet for byggkvalitet. Prosjektleder Jens Kristian Hersløv svarer slik på e-post:

- Vi forholder oss til direktoratets vurdering i denne saken. Vurderingen til dibk vil være et grunnlag for andre prosjekter også, selvsagt.

Norges Handikapforbund har sammen med fire andre også anmeldt NTNU og Statsbygg for mangel på universell utforming. Anmeldelsen er opp til behandling i Diskrimineringsnemnda.

LES OGSÅ: Flere av våre saker om universell utforming på campusene