UHR anbefaler munnbind ved fysisk nærhet i undervisningen

Styret i UHR anbefaler munnbind for eksempel i ferdighetstrening i helse- og omsorgsfag, der det er nærhet mellom personene som deltar.

I læresituasjoner der avstanden mellom studenter og lærere er mindre enn én meter, bør det heretter brukes munnbind, sier UHR. Bildet viser ferdighetstrening hos sykepleierstudenter - før covid-19.
I læresituasjoner der avstanden mellom studenter og lærere er mindre enn én meter, bør det heretter brukes munnbind, sier UHR. Bildet viser ferdighetstrening hos sykepleierstudenter - før covid-19.
Publisert Sist oppdatert

Styret i Universitets- og høyskolerådet slår fast at minst én meters avstand fortsatt er det viktigste forebyggende tiltaket mot covid-19, sammen med god håndhygiene.

Men dersom nærkontakt ikke er til å unngå, anbefaler nå UHR-styret at studenter og lærere bruker munnbind. Dette gjelder både ved fysisk nærhet mellom lærer og student, og mellom studenter. Saken ble behandlet på UHRs styremøte 17. august.

Les også: Anbefaler munnbind i enkelte situasjoner.

Munnbind i helse- og omsorgsfag

Eksempler på slike situasjoner er ferdighetstrening i enkelte helse- og omsorgsfag, laboratoriefag, politifag og militære studier, eller i kunstfagene. I slike tilfeller kan munnbind eller ansiktsmaske være et egnet smittereduserende tiltak, skriver UHR på sine hjemmesider.

Les også: Vurderer innkjøp av munnbind.

Arbeidstiden bør legges til rette

UHR anbefaler også at ansatte og studenter bør gå eller sykle til arbeids- og studiestedet, for å unngå kollektivtransport i rushtiden. Rådet anbefaler institusjonene å legge til rette for fleksibel arbeidstid eller arbeid hjemmefra slik at ansatte i minst mulig grad må bruke kollektivtransport i rushtiden. Også her anbefales munnbind, hvis man må bruke kollektivtransport.

Det er viktig at munnbindet oppfyller kravene satt av Standard Norge, påpeker UHR.