Samskipnaden

Drysser enda flere millioner over nytt studentbygg

Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund har i alt bidratt med 75 millioner kroner til Samfundets tilbygg.

Samfundetleder Astri Elgethun, Sit-direktør Lisbeth Glørstad Aspås og leder av Finansstyret ved Studentersamfundet, Monica Rolfsen.
Samfundetleder Astri Elgethun, Sit-direktør Lisbeth Glørstad Aspås og leder av Finansstyret ved Studentersamfundet, Monica Rolfsen.
Publisert

Sit bidrar tungt i realiseringen av nybygget ved Samfundet. Med den siste avtalen som nå skrives, har Sit bidratt med til sammen 75 millioner kroner, det skriver de i en pressemelding.

Av totalsummen kommer 45 millioner kroner som følge av vedtak i Velferdstinget, som bestemmer hvordan semesteravgiften til NTNU-studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim skal brukes.

Skal stå klart mars i år

- Sit er en ideell organisasjon som jobber til beste for studentene. Samfundet er på mange måter hjertet i studentfrivilligheten, og en institusjon i Trondheim. Vi er svært glade for å kunne bidra til realiseringen av nybygget ved Samfundet, sier administrerende direktør Lisbeth Glørstad Aspås i Sit i pressemeldingen.

Tilbygget til Studentersamfundet, populært kalt «Nybygg», har vært et langvarig ønske for studentene med tilhørighet til Studentersamfundet. Nå er det endelig er i ferd med å bli realisert, hvor planen er at bygget skal stå klart i mars i år.

Samfundet vil ifølge pressemeldingen takke Samskipnaden for den varige støtten ved å gi en av de nye scenene i Nybygget – Blackbox – et navn som fra åpningen 15. august symboliserer det gode forholdet Sit har til studentene og Studentersamfundet.

En rekke ulike sponsorer

Bygget har vært et spleiselag mellom en rekke aktører. NTNU har spyttet inn 70 millioner kroner. Det har også kommet større bidrag fra Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Kunnskapsdepartementet. Samfundet har også solgt Fengselstomta bak det nye bygget, og hatt en egen innsamlingsaksjon.

Samfundet har også mottatt private sponsormidler fra Rema 1000-eier Reitan. Det ble i sin tid omdiskutert da selskapet tilbydde å spytte inn 15 millioner for å få skilt på taket og egne lokaler på Samfundet.

Den totale prislappen på bygget er 250 millioner kroner, ifølge Studentersamfundets nettsider. 

Følg UA på Facebook og Instagram.