Hun fikk flest stemmer, men vant ikke valget: - Utrolig skuffende

Mahgol Afshari nedprioriterte studier og drev valgkampanje. Da stemmene var talt fikk hun beskjed om at hun ikke fikk sitte i NTNU-styret selv om hun hadde flest.

Mahgol Afshari under valgdebatten i Storsalen på Studentersamfundet. Mesteparten av debatten foregikk på norsk, med litt oversettelse. Afshari snakket engelsk.
Publisert Sist oppdatert

Forrige uke skulle egentlig resultatet fra studentvalget offentliggjøres på fredag 12.00. Da kom heller beskjeden om at valget var utsatt på grunn av tekniske problemer. Da valgresultatet til slutt ble offentliggjort tirsdag 4. mai viste det seg at dette problemet var at kandidaten med flest stemmer ikke var valgbar. Dette fordi hun ikke behersket norsk godt nok for NTNUs valgreglement.

- Jeg ble kalt inn til et møte med valgstyret. De fortalte meg hvor mange stemmer jeg hadde fått og at jeg hadde fått flest stemmer. Så forklarte de meg også situasjonen rundt norskkravet. Og at det viste seg at man var nødt til å ha en sertifisering på et visst nivå, forteller Mahgol Afshari.

Hun fikk da muligheten til å enten trekke seg eller klage.

- De ga meg valget, men det føltes egentlig ikke som et reelt valg. Reglene var sånn de var og jeg forsto det som at å klage ikke kom til å gjøre noen forskjell. Feilen var at jeg hadde fått lov til å delta i det hele tatt. Det var utrolig skuffende.

Les mer om studentvalget her: - Klarere grunnlag for omvalg skal man lete lenge etter.

Hun sier at hun skulle ønske de hadde vært sikker på reglene og at hun gjerne skulle ha fått beskjed om det tidligere, så hun hadde sluppet å brukt hele valgperioden på å drive kampanje.

- Jeg nedprioriterte fullstendig både studier og å drive valgkamp for en stilling som instituttillitsvalgt jeg hadde stilt til.

Da hun stilte som kandidat med en epost på engelsk fikk hun spørsmål angående norskkunnskapene sine. Hun sa at hun kunne forstå norsk, at hun tok norskkurs ved NTNU og at hun kunne sende et brev fra sin norsklærer om hvilket nivå hun var på. På det tidspunktet sa ikke valgstyret noe om at hun ikke kunne stille.

Opplevde tidlig at det ikke kom til å bli en hindring

Simen Ringdahl, leder for valgstyret har beklaget for at de ikke oppdaget at Afshari ikke var valgbar før etter urnene var stengt. Han sier at de handlet i god tro og var for sent ute med å be om formell bekreftelse på norskkunnskapene til kandidaten.

- Tidlig i valgprosessen opplevde vi ikke at dette kom til å bli en hindring, sier Ringdahl.

Ifølge Ringdahl fortalte Afshari i tidlig dialog hun at hun var komfortabel med norsk som arbeidsspråk. Da hun deltok på valgdebatten som ble arrangert i Storsalen på Studentersamfundet onsdag 21. april snakket hun engelsk. Hun fulgte med på diskusjonen som foregikk på norsk, selv om det tidvis måtte oversettes til engelsk. Problemet ble klart for valgstyret først da de innså at norskkunnskapene til kandidaten ikke samsvarte med de strenge kravene.

- Her måtte vi forhøre oss med andre ved NTNU. Det er ikke eksplisitt hvilke krav det er til norskkunnskaper for studenter, så da måtte vi lene oss på den generelle paragrafen. Ekvivalenten for studenter vil være opptakskrav til norskspråklige studieprogram i høyere utdanning, tilsvarende nivå tre av Bergenstesten.

Ikke annen måte å tolke reglene på

Regelen som gjorde at Afshari ikke er valgbar er formulert slik: «Norsk er offisielt arbeidsspråk ved NTNU. Aktuelle kandidater må ha dokumenterte språkferdigheter til å skjøtte vervet. Tvilstilfeller avgjøres av valgstyret.»

Som notat til dette står det videre: «Dersom det kan være tvil om en kandidat har tilstrekkelige språkferdigheter i norsk/skandinavisk språk, skal kandidaten legge fram dokumentasjon i form av kursbevis eller skriftlig attest fra vedkommendes arbeidsgiver (instituttleder/kontorsjef).»

Ringdahl sier de etter å ha forhørt seg med flere konkluderte med at det ikke var noen annen måte å tolke reglene på enn at Afshari ikke er valgbar. Selv om han også sier han skulle ønske valgreglementet var mer tydelig.

Styremerepresentant for studentene og leder av valgstyret, Simen Ringdahl beklager for at de ikke oppdaget problemet tidligere. Her er han avbildet med Mathilde Eiksund som også har vært studentens representant det siste året og som også satt i valgstyret.

Drev valgkamp hele uka

Afshari fikk flest stemmer under valget, med ganske god margin. Hun fikk 1216.67 vektede stemmer. Vinnerne Jørgen Valseth og Amalie Farestvedt fikk henholdsvis 886.91 og 693.18.

- Valguka var jeg ute og drev valgkamp fra mandag til slutten av torsdagen. Jeg snakket med mange folk, spesielt internasjonale studenter som ikke engang hadde hørt om valget. Jeg hadde aldri sett for meg at jeg kom til å få så mange stemmer. At jeg, som bare har vært i Norge i mindre enn syv måneder og ikke kjenner masse folk kunne slå så igjennom viser at det er mange som har behov for noen som kan snakke for dem på styret, sier hun.

Afshari sier hun synes det er veldig synd at det skal være såpass strengt på norskkravene for å bli med i styret ved NTNU.

- Jeg har forståelse for at norsk er arbeidsspråket og det har jeg ikke lyst til å endre. Jeg kan sette meg inn i sakspapirene og forstå norsk under møtene. Jeg snakker engelsk, men engelsk brukes uansett såpass mye i høyere utdanning at jeg tviler på at noen vil slite med å forstå meg, forteller hun.

Hindrer internasjonale studenter i å delta

Hun synes det er veldig synd at denne regelen ene og alene satt en stopper for hennes stilling på styret.

- Man kan ikke forvente at jeg skal være flytende i norsk etter så kort tid. Dette var det eneste som ble vurdert da de bestemte at mitt kandidatur ikke var gyldig. Det var jo åpenbart ikke noe som stoppet folk fra å stemme på meg og jeg er glad for at så mange aksepterte meg og ønsket meg inn i denne stillingen.

Hun håper at hennes kandidatur og grunnen til at det ikke lyktes kan være noe som gjør endringer framover.

- Jeg leste at NTNU er det mest berømte universitetet i Norge internasjonalt. Det er veldig mange studenter fra andre land som studerer her og så mange av emnene er internasjonalt rettet og foregår på engelsk. Der er det norske studenter også. Det er behov om endring her om man skal ha noe håp om å inkludere internasjonale studenter i demokratiet ved universitetet.

Til slutt håper hun at de som aldri har deltatt i et sånt valg før, men deltok for å stemme på henne ikke gir opp.

- Jeg tror det var mange som ønsket seg en endring. Men så skjedde det ikke noe selv om de stemte. Jeg håper at det gode valgresultatet viser at det er mulig også for internasjonale studenter å delta.

Gammelt valgreglement

Leder for valgstyret Ringdahl, som det siste året har sittet som en av de to representantene på styret valgt av studentene, sier det ikke var åpenbart for ham at Afshari ikke kunne sitte i styret med sine språkkunnskaper.

- Jeg kan forstå at det er et språkkrav i NTNU-styret. Samtidig så synes jeg det er viktig at de internasjonale studentene må inkluderes mer.

Han sier de uansett ikke hadde mulighet til å endre det reglementet NTNU har. Da det ble besluttet å ha omvalg for de midlertidig ansatte kandidatene tidligere dette semesteret uttalte Ringdahl seg kritisk til et valgreglement han oppfattet som uklart.

- Denne saken er delvis en del av samme problem. Det er et gammelt reglement som blant annet ikke er tilpasset digitale valg under en pandemi. Men selve saken er ikke sammenlignbar, selv om den digitale hverdagen kan ha spilt inn på hvorfor dette ikke ble oppdaget tidligere.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.