Enige om budsjett: Studentene jubler, men ellers lite ambisiøst mener UHR 

Oline Sæther og Norsk studentorganisasjon er godt fornøyd med ti prosent økning. UHR er skuffet over resten i budsjettforliket.

Oline Sæther jubler for mer studiestøtte.
Publisert Sist oppdatert

Søndag presenterte budsjettpartnerne sitt statsbudsjettforlik. Studentene jubler for 1254 kroner mer i studiestøtte per måned for den enkelte student fra august 2025.

- Årets julegave kom tidlig i år - norske studenter er blitt lyttet til av SV og regjeringspartiene, sier Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding.

Sæther mener studentene virkelig har blitt hørt. Da regjeringspartiene annonserte sitt foreslåtte budjsett var hun mer kjølig.

- Et så kraftig løft av studiestøtta vil bedre våre muligheter til å prioritere studiene i en tid der utgiftene våre galopperer av gårde og budsjettene er stramme, slår studentlederen fast.

Det blir også fem milliarder i økt låneramme til Husbanken. En milliard av dette skal gå til studentboliger.

Viderefører ikke sentre for fremragende utdanning

Leder i Universitets- og høyskolerådet (UHR) Sunniva Whittaker sier en pressemelding at UHR også er glad for at studentene nå prioriteres.

- Dyrtiden har rammet studentene. 10 prosent mer i støtte vil bidra til den tryggheten studenter trenger for å bruke mer av tiden sin på å studere.

Hun sier at det ellers er et lite ambisiøst kunnskapsbudsjett.

- UHR er positive til at regjeringen tilbakefører midler til akademisk samarbeid med det globale sør, men er skuffet og bekymret over at de verken viderefører sentre for fremragende utdanning eller program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kunstnerisk utviklingsarbeid er en type forskning hvor sluttproduktet er et kunstnerisk arbeid. Sentre for fremragende utdanning har vært en ordning for å premiere spesielt gode utdanningsmiljø. 

- Overbeviser ikke med dette budsjettet

Sunniva Whittaker, leder i UHR mener det er fint studentene blir prioritert, men sier det ellers ikke er mye å juble for.

Whittaker reagerer på at den samme regjeringen som lager strategi for å øke næringslivets investeringer i forskning, nå reduserer næringsrettet forskning i regi av Nærings- og fiskeridepartementet. Hun omtaler grepet som ukoordinert.

Hun mener det også blir dårligere økonomi for institusjonene med dette budsjettet.

- Det er et dårlig signal og uforutsigbar styring når regjeringen nok en gang kutter i pris- og lønnskompensasjonen til statlige universiteter og høyskoler. Institusjonene merker konsekvensene av to år med kraftige budsjettkutt, dette presser budsjettene enda mer, mener Whittaker.

- Usikre omgivelser og store kunnskapsbehov krever stabile investeringer i kunnskap. Budsjettforliket for 2024 overbeviser ikke om at regjeringen ser dette, slår UHR-lederen fast.

Følg UA på Facebook og Instagram.