Anne Borgs nye superdirektør lyses ut under nytt navn

To direktørstillinger blir til en ved NTNU. Nå har rektor Anne Borg gitt stillingen et navn.

Anne Borg ønsker seg tydeligere styring og ansvar med den nye stillingen.
Anne Borg ønsker seg tydeligere styring og ansvar med den nye stillingen.
Publisert

Nå utlyser NTNU den nye stillingen direktør for organisasjon og infrastruktur i en rekke kanaler. Universitetsavisa har en rekke ganger omtalt den kommende stillingen som slår sammen rollene organisasjonsdirektør og direktør for økonomi og eiendom. Fram til nå har stillingen kun vært omtalt som administrasjonsdirektør, men rektor Anne Borg fikk fullmakt av NTNU-styret til å bestemme det endelige navnet.

Derfor slår rektor sammen de to stillingene: Borg vil opprette stilling som direktør for administrasjon.

«Direktøren har på vegne av rektor et overordnet ansvar for, for økonomi og virksomhetsstyring, fysisk og digital infrastruktur og organisasjonsområdet. Dette inkluderer HR/HMS, arbeidsmiljø og beredskap.» står det i utlysningen, som blant annet ligger på Forskning.no.

Skal jobbe med campus, digitalisering og styret

Stillingshaveren vil også ha en ledende rolle i større prosjekter framover som digitalisering og campussamling. I tillegg til ansvar for fellesadministrasjonen ved NTNU og koordinering med fakultetenes egne administrasjoner.

Flere styremedlemmer var positive, enkelte avventende, til den nye stillingen: - Vi må legge til rette for at folk skal ha det bra.

«Direktøren har en viktig rolle i rektors arbeid med å koordinere og forberede saker for styret og iverksette styrets beslutninger. Direktøren vil ha en egen stab og vil også ha personalansvar for ledere av avdelinger.», står det videre.

Til stillingen søkes blant annet en person med ledererfaring og dokumenterte resultater fra store insitusjoner. Universitetsavisas redaktør Tore Oksholen har tidligere skrevet om hva som vil kreves i den nye stillinga og hvem som kan være aktuelle.

Les hvem UAs redaktør tror kan være aktuelle for jobben her: Må trives med en tilværelse i skyggen.

Kan ikke definere sitt eget ansvar

Stillinga har tidligere både blitt sammenlignet med kommunens rådmann-stilling, som har et administrativt ansvar, mens ordføreren har det politiske. Flere styremedlem ved NTNU har stilt seg positive til stillingen.

Det har også blitt stilt spørsmål på tidligere styremøter ved NTNU om stillinga er for udefinert og om det her bidras til å skape et fjerde ledelsesnivå. Styremedlem Tim Torvatn sa tidligere i år at man ikke kunne ansatte en person som skal definere ansvar opp mot avdelingsledernivået på egenhånd.

Les saken her: NTNU-styret ønsker flere svar om ny megastilling.

Under samme styremøte ble det sagt at direktøren antakeligvis ikke er på plass før 2022. Ettersom Ida Munkeby, fratrer sin stilling som organisasjonsdirektør 1. august tiltrer Roar Tobro denne stillingen fra høsten.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.