Statsbudsjettet presenteres

Anne Borg: - Et helt greit statsbudsjett

Rektor ved NTNU Anne Borg synes det er helt greit statsbudsjettforslag for 2023 gitt verdenssituasjonen.

Borten Moe på sitt første offisielle statsrådbesøk på NTNU Gløshaugen og rektor Anne Borg
Publisert
Campusprosjektet

Rektor Anne Borg trekker først fram at det er veldig positivt at det har kommet forprosjektmidler til campussamling.

- Det som jeg har lyst til å trekke fram som veldig positivt er at det er satt av forprosjektmidler til campussamling, som vi nå får jobbe videre sammen med Statsbygg. Nå kan man ta prosjektet videre og fram mot bevilling til byggeprosjektet i statsbudsjettet for 2024, sier Anne Borg

Videre forteller rektor at hun er fornøyd med at regjeringen har satt av 1 150 millioner kroner til byggeprosjektet, utstyr og inventar for Ocean Space Centre i statsbudsjettet.

Illustrasjon av studentboligene i Røverdalen.

- Vi er svært fornøyde med at regjeringen setter av penger til Ocean Space Centre i 2023. Det er det beløpet vi har forventet, sier Borg

Rektor er også glad for at kostnadsramme for bygging av studentboliger har økt til 1 450 000 kr.

- Det er betydelig og kjempeviktig. Da har jeg forhåpninger om at Sit kan realisere byggeprosjektet i Røverdalen ved NTNU i Gjøvik. Det har man ikke fått til før, fordi det ikke har vært mulig å realisere prosjktet innenfor de fastsatte kostnadsrammene, sier Borg.

Forskning

Det har vært knyttet stor usikkerhet til Forskningsrådet etter at revidert statsbudsjett ble lagt frem i mai.

- Jeg har vært i kontakt med Forskningsrådet, og de forteller at de har fått fullmakten de trenger så det ikke blir noen ytterlige kutt. Det betyr at det ikke blir noen utlysninger av Fripro-midler for 2023, som vi har visst, men at de kommer til å lyse ut for 2024, sier Borg

Rektor er glad for at det nå blir forutsigbarhet for forskere som er avhengig av midler, og at yngre forskere vet at det finnes nasjonale midler de kan søke på. Samtidig er hun bekymret for at regjeringen kutter i energiforskningen.

- Det er betydelig kutt i energiforskning. Vi er i en energikrise, og det krever en omstilling. Vi ser at Olje- og energidepartementer ønsker å ta ned ordninger som Energix, og det er ikke bra, sier Borg

- Det er ingen dramatiske kutt

Anne Borg viser til at budsjettet som ble lagt frem i dag er omtrent det samme budsjettet som for 2022. Samtidig viser hun til at man har hatt en økning av studieplasser på grunn av pandemien som nå slår ut.

- Det er ingen dramatiske kutt, og vårt budsjett er opprettholdt på omtrent samme nivå. Det var en økning av studieplasser under pandemien som nå reverseres fra 2023 med unntak av studieplasser innen medisin. Regjeringen har også foreslått en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønn over 750.000 kroner, sier Borg