Ekstraordinært styremøte ved NTNU: Sånn kom vi hit

Det har vært et par uker utenom det vanlige ved NTNU. Fra 09.00 kan du se NTNU-styret behandle rektors håndtering av akademisk ytringsfrihet.

Fredagens ekstraordinære styremøte ble holdt digitalt, her foran oppmøtt presse.
Publisert Sist oppdatert

Fredag 12.00: I denne saken ble styremøtet streamet. Streamen er nå lukket, og derfor fjernet fra saken. 

Du skal ha bodd under en stein for å ikke ha fått med deg temaet som dominerte UAs spalter forrige uke og denne uka. Det har stormet rundt rektor ved NTNU, Anne Borg, etter at hun offentlig refset de to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland.

Les om hvordan de to har opplevd saken i et stort intervju med UA.

De to forskerne ved Institutt for elektrisk energi har vært ivrige deltakere i den norske kjernekraftdebatten. Blant annet gjennom en rekke innlegg i Universitetsavisa.

NTNU-forskerne kalte i et DN-intervju en rapport utarbeidet av Rystad energy for NHO for et «bestillingsverk» og «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt».

Tirsdag gikk NTNU-rektor Anne Borg ut mot de to NTNU-forskernes språkbruk og tone i et leserinnlegg i DN, hvor hun tok hun sterk avstand fra karakteristikker brukt av de to forskerne. Dette var også i stor grad da saken begynte for vår del i Universitetsavisa.

Vi omtalte rektors innlegg og reaksjonen fra forskerne slik det var gjengitt i Dagens Næringsliv. Saken var nokså oppsiktsvekkende ettersom Borg, som hun selv sa i UAs intervju med henne, sjelden rykker ut i offentlige debatter.

Borg ba om unnskyldning torsdag kveld

Det dannet seg raskt en oppfatning om at dette var en misforståelse av hennes rolle, som både UAs redaktør og styremedlem Aksel Tjora uttrykte. Grepet ble også kritisert av Anine Kierulf, som ledet ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Hun sa at rektor utviste dårlig forståelse for hva et universitet er.

Borg beklaget sitt innlegg i DN overfor Universitetsavisa torsdag kveld for ei uke siden. Tidligere på dagen da UA snakket med henne, hadde hun gjort uttrykk for at hun sto for sin beslutning. Hun endret imidlertid  mening i løpet av dagen, og ba om unnskyldning til Nøland og Hjelmeland.

Kort tid etter at Borg meddelte at hun hadde endret mening, avslørte Universitetsavisa at en direktør i Norsk industri fikk innlegget til gjennomlesning før det gikk i DN. Norsk industri er en del av NHO, og direktøren hadde i privat kommunikasjon krevd at NTNUs ledelse kom på banen.

Press på Anne Borgs stilling

Denne siste utviklingen var grunnlaget for at styremedlem Aksel Tjora og de to andre faste vitenskapelige i styret så det nødvendig å samle NTNUs øverste organ. Fredag ettermiddag kunne UA melde at det kalles inn til ekstraordinært styremøte om saken.

Under styremøtet kan det bli spørsmål om Borgs stilling som rektor, sier Tjora. Professor Jon Olaf Olaussen er sikker i sin sak: Anne Borg må gå, sier han til UA.

Saken har for lengst spredd seg godt utenfor NTNUs grenser. Kjernekraft og energipolitikk er brennbart, og mange av de som vanligvis engasjerer seg i denne debatten engasjerer seg også nå her. Debatten går hardt for seg.

Det som blir viktig nå er hva styret har å si. Vi har fått noen tegn fra enkelte medlemmer på hva de vil stille spørsmål om. Ingen har så langt ønsket å svare direkte på om rektors stilling bør være opp for diskusjon. Det er heller ikke noe som står på agendaen for innkallingen.

Et lukket møte der vi ikke vet hva som skal avgjøres

Nøyaktig hva vi får vite og når er også vanskelig å si. Basert på innkallingen som kom ut på tirsdag skal rektor forklare seg for styret, og styret skal stille henne spørsmål offentlig. 

Dette skal strømmes. Når styret skal drøfte saken lukkes derimot dørene. Eller i dette tilfellet, strømmen stenges ned. 

Dette begrunner styreleder Remi Eriksen med paragraf 13.1 i Offentlighetsloven, for å ha mulighet til å drøfte personlige forhold

Flere jurister har stilt spørsmål ved om NTNU og styret bruker loven riktig her. Sindre Granly Meldalen, jurist i Norsk presseforbund sier til Universitetsavisa at det ikke er noe av det som har kommet fram som handler om personlige forhold.

Hvordan offentlig ansatte skjøtter sitt verv, spesielt ledere er som regel aldri taushetsbelagt. Meldalen er  klar overfor UA: Hvordan en rektor har skjøttet sitt verv, vil ikke anses som personlige forhold. 

Styreleder Remi Eriksen har foreløpig ikke svar om hvordan de vurderer jusen her.

Redaktører har presset på åpenhet, så langt uten resultat

Dette smaker av planlagt sorti, skriver UAs redaktør på onsdag.

Redaktørene i Universitetsavisa, Khrono og Adresseavisen har sammen skrevet et åpent brev der de ber om at møtet i sin helhet åpnes. 

NTNU kan ikke leve med å diskutere ytringsfrihet bak lukkede dører, skriver redaktørene. 

Følg UA på Facebook og Instagram.