Statbudsjettet

Dette ser man etter ved NTNU når statsbudsjettet presenteres

Torsdag 6. oktober kl. 10:00 legge regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

Blir det penger til bygging? Minister Ola Borten Moe kan skimtes under tak til høyre, hvor fra han bivåner åpningen av Helgasetr. Torsdag avgjøres blant annet en rad universitetsbyggs skjebne.
Publisert Sist oppdatert

Her er en oversikt over mulige poster man bør se etter når statsbudsjettet legges frem på torsdag klokka 10. Universitetsavisa følger framleggingen.

Havteknologibygget Ocean Space Centre

Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett å utsette oppstarten av Ocean Space Centre. Etter massiv kritikk snudde regjeringen, og byggeprosjektet fikk 230 millioner til oppstart etter at regjeringspartiene sammen med SV sikret flertall for forslaget til revidert statsbudsjett.

Ocean Space Centre sett fra Kong Øysteins veg.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren Ola Borten Moe besøkte Trondheim mandag 26. september 2022, og var tydelig på at det kom knallharde prioriteringer.

- Vi har vært gjennom en periode hvor det har vært mer enn nok til alt, men den perioden er på hell. Det tror jeg ikke vi har vondt av, sa Ola Borten Moe til Universitetsavisa

Likevel sa forsknings- og høyere utdanningsministeren senere samme dag at han er optimistisk til at det blir plass i statsbudsjettet til Ocean Space Centre og campussammenslåing i et intervju med Adressavisa.

- Jeg legger også til grunn at vi får på plass Campus i Trondheim og Ocean space centre. Det er sannsynligvis aldri bygget så mye på så kort tid innenfor universitet- og høyskolesektoren. Og dette er bare de store prosjektene, sa Borten Moe til Adresseavisa

NTNUs campussamling

I revidert nasjonalbudsjett ble NTNUs campussamling «avsluttes i sin nåværende form». I et møte med ministeren og NTNU-ledelsen 19. august ble det klart at prisen på kvadratmeteren i campussamlingen måtte senkes.

Statsbyggs Marius Tunstad åpner Helgasetr: Hvordan går det med campusprosjektet i stort?

- Humsam er enkle bygg. Det er forelesningssaler, det er kontor, det er samareal og kantine. Det er ikke avanserte laboratorium, ingen avanserte prosessanlegg. Du kan ikke forsvare at det skal koste mere enn å bygge et universitetssykehus i Stavanger. Da handler det ikke om kvalitet, da handler det bare om at du har sjekket ut på pris, sa Borten Moe til Universitetsavisa den gangen

Prislappen på NTNUs campussamlung har i ettertid blitt redusert fra 12 til 5,7 milliarder. De seks milliardene spares inn ved å utelate kunst og musikk fra campussamlingen.

Løsning for Forskningsrådet

Samtidig med fremleggelsen av revidert statsbudsjett 12. mai, ble styret i forskningsrådet kastet på grunn av «alvorlig økonomisk situasjon.»

Forskningsrådet fikk tiltalelse til å flytte penger på tvers av poster i budsjettene sine frem til 2024. Slik at Forskningsrådet kunne få gjennomføre tildelingene i år og betale ut til allerede innvilgede prosjekter.

Det er knyttet usikkerhet om hvor mye midler Forskningsrådet har mulighet til å fordele de neste årene.

Skolepenger for internasjonale studenter

Kilder sier til NRK at regjeringen ønsker at utenlandske studenter skal betale for å studere i Norge.

- Hvis kildene til NRK har rett, er dette svært alvorlig. Å innføre skolepenger for internasjonale studenter rokker ved det fundamentale prinsippet om at utdanning i Norge skal være gratis for alle, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam i en pressemelding fra NSO.

Kunnskapsdepartementet anslår at det koster rundt 3,5 milliarder kroner årlig for å betale utdanningen til internasjonale studenter.

Studiestøtte

Tidligere i høst vedtok Samfundet resolusjonsforslaget om å øke studiestøtten til 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Norsk studentorganisasjon (NSO) krever også at studiestøtten økes, og at det skal knyttes til 1,5G.

Under landsmøte til NSO var forsknings- og høyere utdanningsministeren Ola Borten Moe tydelig på at å knytte studiestøtten til folketrygden var en umyndiggjøring av Stortinget.

- Målet deres om 1,5 G vil koste cirka 2,5 miliarder kroner og det er åpenbart ikke noe som kommer til å skje nå, det hadde vært dumt for meg å love det, sa han til de samlede delegatene.